oeresnudebille2.jpg
 
Skade- och nyttoinsekter

"Bildatlas och ordbok - Skade- och Nyttoinsekter - i fruktträd, bärbuskar och jordgubbar" är den handbok som professionella frukt- och bärodlare använder. Enkel och lätt att använda och lämpar sig också mycket väl till entusiastiska hobbyodlare.

 

Innehåller fantastiska närbilder av insekter och kvalster i fruktträd och bärbuskar, samt beskrivningar på dessa. Bilderna kan användas till att identifiera de insekter, man finner i fruktträden.

Boken är på danska, men sakregister finns på latin, danska, norska, svenska, engelska och tyska.


 

skade og nytteinsekter.jpg


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige