liljebiller.jpg
 
BirdAlert Fågelskrämma

BirdAlert™ identifierar och reagerar omedelbart på skadegörande fåglar och skrämmer bort dem med program specifikt riktat mot just de närvarande fågelarterna.


BirdAlert™ hindrar tillvänjning genom att löpande variera skrämselsprogrammet.

 

210046 BirdAlert™ detection system


BirdAlert™ är hjärnan bakom skrämselsverktygen. Boxen har fem tillslutningsportar, vilket ger möjlighet för att tillkoppla flera skrämselsverktyg på en gång. BirdAlert™ styr och reglerar skrämselsverktygen på så sätt, att dessa optimalt påverkar de potentiellt skadegörande fåglar som kommer inom en radie på upp till 250 meter.

 

BirdAlert™ ger ett hållbart resultat, eftersom BirdAlert™ kan variera skrämselsprogrammens intensitet och följd, så att fåglarna inte vänjer sig vid ett stimuli.

 

BirdAlert™ skiljer mellan olika fågelarter och sätter genast igång ett skrämselsprogram riktat mot specifika arter. BirdAlert™ har ett stort inbyggt bibliotek av ljudinspelningar, därför kan BirdAlert™ med fördel kombineras med BirdAlert™ högtalarna.

 

BirdAlert™ är inkapslat i en miljösäker och underhållsfri box. Vikt: 15 kg. Mått: 20 x 25 x 30 cm.

 

210051 BirdAlert™ 2 single speakers w. arm


Utrustningen innehåller två högtalare samt en arm i rostfritt stål som gör det möjligt att sätta fast högtalarna på BirdAlert™. BirdAlert™ högtalarna spelar upp BirdAlerts™ förprogrammerade, artsspecifika skrämselsprogram som ett effektivt skydd mot skadegörande fåglar.

 

När på dagen högtalarna spelar och hur ofta de ska aktiveras, kontrolleras via BirdAlert™ appen. Högtalarna är IP66-godkända.

 

BirdAlert_kobling.jpg

 

BirdAlert_paa_mark_web.jpg


birdalert foto.png

BirdAlert™ systemet är inkapslat i en miljösäker gul plastlåda som är underhållsfri. Lådan levereras med tillsluten mikrofon och inbyggt batteri.

 

birdalert kuffert2.png

BirdAlert™ lådan är utstyrd med fem portar, där du kan tillsluta olika skrämselsverktyg. Beroende på vind och väder kan den upptäcka fåglar inom en radie på 250 meter.

 

 

BirdAlert_smartphone.jpg

BirdAlert™ kontroll via smartphone

 


© Biobasiq Sverige AB

Braxengränd 3   |   312 33 Laholm   |   Sverige