liljebiller3.jpg
 
Ogräseffekt

                                                                                         Säkerhetsdatablad: 

Effektivt mot alla sorters ogräs i trädgårdar, grusgångar och stenbeläggningar. Vid upprepad behandling bekämpas även besvärligt flerårigt ogräs. Spruta ej på gräsmattor och växter som ska bevaras. Helt biologiskt ogräsmedel baserat på naturliga fettsyror med pelargonsyra. Bryts fullständigt ner i jorden utan några restämnen. Vattenbaserade råvaror ger helt luktfri behandling.


Ograseffekt500konc.jpg


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige