oeresnudebille.jpg
 
Micodux

 

Växtstärkande och specialgödning till behandling av sallat, kål, gurka och andra grönsaker, frukt, prydnadsväxter, etc.

Förpackning
1 liter, 5 liter
Naturliga extrakter och specifika biomolekyler som är utvunnet från kulturer av mikroorganismer.
Näringsämne:
P2O5 26 % (rent P=11,3 %)
K2O 17 %  (rent K=14,1 %)

Dosering
Bladbehandling: 2,5 l. Micodux/ha
(t.ex. Sallat: använd 2,5 liter Micodux i t.ex. 500 liter vatten/ha).
Bevattning: 3 liter Micodux/ha (t.ex. växter med vaxlager).
Bästa effekt uppnås vid behandling om morgonen.
Upprepas efter behov.
OBS!  Bör inte blandas med mineraliska oljer, koppar-
baserade produkter eller starkt basisk reagerande produkter.

Behandlingstidspunkt
Tillförs första gången 1-2 veckor efter groning. Upprepas med 5-10 dagars mellanrum.

 

Förvaring
Förvaras oöppnad på ett torrt, rent ställe, vid 5 - 15°C, avskilt från livsmedel.
Provsprutning rekommenderas.
Vid användning: skyddskläder, skyddsmask och skyddsglasögon.
Produkten innehåller inga skadliga ämne och det är ingen karenstid eller negativ effekt på nyttodjur.


 

Micodux-5l.jpg


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige