oeresnudebille.jpg
 
PHC 8-1-3 Flytande organisk gödning

Produktblad    Säkerhetsdatablad

 

PHC 8-1-3 är en flytande organisk gödning med ett högt innehåll av kväve , som är ändamålsenligt till ekologisk och konventionell odling i växthus och lantbruk.

Innehåll

Kväve (total) 8,2 %; Fosfor 1,3 %; Kalium 2,7 %;

Bor 7 mg/l; Kalcium 390 mg/l; Koppar 2 mg/l; Järn 120 mg/l; Magnesium 850 mg/l; Zink 12 mg/l; Natrium 16,6 g/l; Svavel 0,4 g/l; Torrsubstansinnehåll 489 g/l; pH 5,2.

 

Användning

Lämplig till frilandsodling som sallat, kål, potatis m.fl. samt många frukt- och växthuskulturer. Gödningsämnena i PHC 8-1-3 är snabbt tillgängliga och ökar den mikrobiella aktiviteten i jorden. Näringsämnena friges i loppet av de första 3 veckorna efter behandling. PHC är också lämpligt som bladgödsling för snabb korrigering av brist på näringsämne. Märk väl att organisk baserade gödningar har ostabila EC-värde (ledningstal). Det kan rekommenderas att använda uppblandad gödning senast 2 dagar efter tillblandning.

 

Dosering

5-50 liter/100-1200 liter vatten/ha. Upprepas efter behov.

Vid koncentrationer över 3 % måste vattning ske direkt efter behandling för att undvika brännskador!

Bladgödsling: 5 liter/150 liter vatten/ha. Upprepas var 14:e dag 3-5 gånger eller efter behov.

Överdosering kan ge bladskador.

Droppbevattning: 1 % lösning. Sätter inte igen filtren. Lämpligt som komplement till oorganisk gödning i växthus, då den mikrobiella aktiviteten i substratet ökas.

 

Förpackning

20 l. och 1.000 liter

Förvaras frostfritt i slutet emballage.© Biobasiq Sverige AB

Braxengränd 3   |   312 33 Laholm   |   Sverige