liljebiller2.jpg
 
SuperKalcium

Produktblad (Pdf)

 

  • Reducerar förbrukningen av retarderingsmedel i prydnadsväxter.
  • Förebygger bladkantskador (tip-burn) / gula toppskott / pistillröta i tomater och paprika.

 

Innehåll

1 liter, 5 liter; chelateret kalcium (4%) och kalium (6%), destillerat vatten.

 

Användningsområde
I vissa prydnadsväxtkulturer kan man uppnå en besparing på 5-15 % i användning av retarderingsmedel. Detta är dokumenterat av Gartnerirådgivningen (se artikel här). Effekten är dock mycket kultur- och sortberoende och närmare avprovning är nödvändigt.

 

Kalcium upptas normalt passivt med vattenupptagningen i rötterna och är i synnerhet viktigt för cellernas struktur, då det är ett viktigt element i cellväggarna. I växtens speciella perioder- så som i varma perioder med torka; eller i perioder med hög luftfuktighet, när avdunstning är reducerad från plantan - tas det upp mindre vatten. Därmed uppstår det ett underskott av kalcium; speciellt i tillväxtpunkterna.

 

Detta kan undvikas genom att bladbehandling med SuperKalcium, som innehåller chelateret kalcium. Dvs. att kalcium är bundet till en mycket effektiv bärarmolekyl, vilket möjliggör snabb upptagning och fördelning i växten vid bladbehandling. På så sätt undgås bladskador som följd av kalcium-brist och utbytet och hållbarheten ökas.

 

 

Behandlingstidspunkt
Som retarderingsförstärkare: tillförs samtidigt med retarderingsmedlet.

Tillsättes i starten av kulturen och upprepas med 2-3 veckors intervall efter behov, och speciellt i perioder med fara för bladkantskador.

 

Dosering

Retarderingsmedel: blanda i 1 promille Super Kalcium varje gång. Dosering bör inte överskridas, då detta kan ge brännskador. Effekten kan variera med kultur, sort och retarderingsmedel och bör utprovas grundigt på mindre arealer först. Bör aldrig användas som sprutmedel i solsken.

Växthus: 60 ml / 100 l. vatten/ 1.000 kvm.  Upprepas efter behov.

Bevattning med gödning: 500 ml/100 l stamlösning som blandas upp till 10.000 l lösning.

Bästa effekt fås vid bladbehandling med sprututrustning, men Super Calcium kan också används vid vanlig bevattning.

Kärnfrukt: Kalcium-behovet är här så stort att andra gödningar rekommenderas. Kontakta Biobasiq (0430-71165) för vägledning..

 

OBS! bör användas i lösningar med pH 5,5 - 7.

Produkten kan blandas med de flesta kemiska medlen med undantag från starkt oxiderande medel (t.ex. hydrogenperoxid).

Tillsätt eventuellt avspänningsmedel till blad med vaxbeläggning.

Provsprutning rekommenderas.


 

 


© Biobasiq Sverige AB

Braxengränd 3   |   312 33 Laholm   |   Sverige