svirreflue.jpg
 
Mycotal

Säkerhetsdatablad

 

MYCOTAL är ett mikrobiologiskt medel mot larver av mjöllöss. Mycotal innehåller sporena av en bestämd linje av den insektpatogena svamp Verticillium lecanii, som valts ut på grund av den höga effektiviteten mot mjöllöss, men den är också delvis effekt mot bladlus, trips och spinnkvalster.

 

Hög luftfuktighet (RF över 80%) är en förutsättning för god effekt av Mycotal, varför det oftast används i förökningsavdelningar.

 

Verkningsområde

MYCOTAL, använt under riktiga förhållanden, dödar mjöllus i loppet av 7-10 dagar. Efter sprutning börjar sporerna gro och växa, varvid det  produceras hyfer, som tränger in i kroppens hålrum, där de formerar sig och dödar vävnaden. Svampen växer därefter igenom insektens cutikula och skapar sporer på utsidan av insektens kropp, varvid infektionen sprids till andra mjölöss.

 

Användning

  • Grönsakskulturer såsom:  gurka, tomater, paprika, aubergin.
  • krukväxter- och snittkulturer såsom:  Chrysanthemum, gerbera, rosor, pointsettia, kalanchoe, fuchsia m.fl.
  • Sticklingar i den fasen då rotanlagen sker under plasttäcke
     

 

Förpackning

500 gram


 

mycotal08.jpg


© Biobasiq Sverige AB

Braxengränd 3   |   312 33 Laholm   |   Sverige