liljebiller.jpg
 
Supresivit (Trichoderma harzianum)

Supresivit är ett biologiskt jordförbättringsmedel. Nyttosvampen i Supresivit (Trichoderma harzianum) etableras mycket snabbt i växtsubstrat och på nya växtrötter. I de flesta kulturer ses en växtstimulerende effekt, som gör att växten får en frodigare växt på grund av ökad vatten och näringsupptagning. Goda försöksresultat i fleratal grönsakskulturer. Detta medel är på dispens: vetenskaplig prövning mot svampsjukdomar på prydnadsväxter o. grönsaker i växthus t.o.m. 2011-05-06. Än finns tid kvar så kontakta Biobasiq om ni är intresserade.Användning

Supresivit tillsätts substratet eller växten för att gynna och etablera mikrolivet. Tillsätts så tidigt som möjligt i kulturförloppet vid t.ex.:

  • Plantering av sticklingar
  • Vattning av jord före stickling
  • Sprutvattning på nystucket/okrukat material
  • Vattning via droppslang på utplanterade tomater/gurka
  • Betning av frö

 

Optimala förhållanden är:

pH lägre än 6,5, fuktigt substrat och temperatur mellan 15 och 25°C.

 

Förpackning

50 och 500 gram
 

supresivit_poser.jpg


© Biobasiq Sverige AB

Braxengränd 3   |   312 33 Laholm   |   Sverige