liljebiller2.jpg
 
Bladlusgallmygga (Aphidoletes aphidimyza)

Bladlusgallmyggan är suverän till att städa upp i bladlusangrepp, t.ex. i kryddor, gurkodling och prydnadsväxter. Den är inte selektiv som bladlusstekeln; dödar och konsumerar i stort sett alla arter av bladlöss.

 

Biologi
Bladlus-gallmyggan är som vuxen en rätt spenslig insekt (myggliknande). Den är ca. 2 mm lång. Gallmyggan flyger bara om kvällen/natten (skymningsaktiv), där den aktivt söker efter bladlöss- främst kolonier, där myggan lägger sina rödaktiga ägg.

Antalet lagda ägg är beroende av antalet bladlöss. Ut ur ägget kläcker det efter ett par dagar en larv, som strax söker fram till bladlusen, som den paralyserar genom ett stick och suger ut. Bladlössen reagerar inte på detta, och larven har därför fri tillgång till att konsumera alla bladlöss i kolonin. Larven förpuppar sig och efter cirka 1-2 veckor nere i jorden och efter ca. 14 dagar kläcks en ny gallmygga.

 

Användning
Förebyggande: 1-4 st/kvm var 14:e dag
Vid bladlössangrepp: antalet är mycket beroende av kulturen och storleken av angreppet; t.ex. 2-10 st/kvm 1-3 gånger med en veckas intervall.

En flaska med 1.000 st. gallmyggor sätts ut i 5-6 portioner jämnt fördelat i huset eller i närheten av de bladlöss man finner. Högarna fördelas på jorden i skugga, då gallmyggan önskar hög fuktighet.                                                     Utsättningen kan också ske i kläckningslådor. (låda med fuktig sand + litet hål för utflygning. Här kan parning ske direkt efter kläckning.

 

Bladlusgallmyggan är mycket känslig mot användning av svavel och flertal kemiska medel.  Andra faktorer som är vigtiga för god effekt är

  • hög luftfuktighet (>60-70%RH),
  • inte för mycket drag,
  • lång dagslängd (> 16 timmar) eller kompletterande konstljus.
  • kvällstemperatur på minimum 16°C.

Produktbeskrivning
Bladlus-gallmyggorna säljs som puppor uppblandat i vermiculite med 1.000 st/ flaska.

 

Förvaring
Utsättning bör ske direkt efter mottagandet, men kan förvaras ett par dagar vid 8 - 10°C.


 

galmyg_larve.jpg
Orange gallmyggelarv i färd med att äta en bladlus.

 

galmyg.jpg
Vuxen galmygga.

 


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige