svirreflue.jpg
 
Guldögonsländelarver (Chrysoperla carnea)

Guldögonsländelarver används primärt till bekämpning av etablerede angrepp av bladlöss. En guldögonsländelarv kan äta upp till 600 bladlöss under sin levnad! Tar också diverse andra skadedjur, som t.ex. vissa arter av ulllöss.

 

Användning

Guldögonsländelarverna fördelas på 'hotspots' med bladlössangrepp. Fungerar bäst i låga kulturer (kan 'falla' av höga stänglar). Antal beror mycket av hur kraftigt bladlusangreppet är. Som utgångspunkt används 10-50 st./kvm.

 

Ägg av guldögonsländelarver kan också användas, antigen genom att strö ut dem eller förebyggande utsättning med skumspruta.

 

Förpackning

Levereras 1.000 st. lösa i bovete eller 500 st. i en bit papp med celler till var guldögonsländelarv.

Kan också fås i äggstadiet; 10.000 st.

 

Förvaring

Används direkt vid mottagandet, i nödfall kan man förvara dem ett par dagar vid 8-10oC.


 

guldoejelarve2.jpg

 

 

guldoejelarve.jpg


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige