bi_latyrus.jpg
 
Minerarsteklar (Diglyphus og Dacnusa)

 

2 arter säljs: Diglyphus isaea och Dacnusa sibirica.

 

Biologi

Minerarsteklarna Dacnusa och Diglyphus är de nyttodjur som används mest mot larver av minerarflugor i växthus. Båda arterna är hemmahörande i Europa.

 

Dacnusa är en endoparasit, vilket vill säga att den lägger ägg inne i minerarlarven, varemot Diglyphus är en ectoparasit, vilket vill säg att den lägger sitt ägg i min-gången vid sidan av minerarflugans larver. Diglyphus dödar också en del minerarflugelarver, då de används som föda s.k. host feeding.

 

Diglyphus och Dacnusa parasiterar båda larver av de vanligast förekommande minerarflugorna i växthus:

Liriomyza bryoniae (tomatminerarfluga)

Liriomyza trifolii (serpentinminerarfluga)

Liriomyza huidobrensis (inget specifikt svenskt namn)

Chromatomyia syngenesiae (krysantemum-minerarfluga)

Chromatomyia horticola (mer polyphag: ogräs gurka etc.)

 

Användning

Dacnusa är bra vid låga temperaturer (under ca. 16-18°C).

Diglyphus utvecklar sig snabbt vid en temperatur över ca. 20°C, men används av många vid lägre temperaturer vid tidig vår, när den väl är etablerad i kulturen, uppförökas den snabbt när värmen kommer.

 

Minerarflug-parasitsteklarna fördelas jämnt i kulturen, så snart det ses de första sticken alt. mingångar i bladen, eller så snart värmen sätts på i växthuset om man har erfarenhet av tidiga angrepp. Använd 0,25-1 st/kvm. beroende på angreppsgrad och upprepa i 3 veckor. Därefter vid behov om ökning eller utsättningarna i "balans".

 

Produktbeskrivning

Diglyphus isaea 250 st.

Dacnusa sibirica 250 st.

Dacnusa /Diglyphus Mix. 250 st.; (innehåller Dacnusa 90% + Diglyphus 10%)

 

Förvaring

Minerarflug-parasitstekeln bör fördelas direkt efter mottagandet, men kan förvaras 2-3 dagar vid 8 - 10oC.

 

 


 

 

minergange.jpg


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige