svirreflue.jpg
 
Nemaslug mot sniglar

Nemaslug innehåller nematoder av arten Phasmarhabditis hermaphrodita. Nematoderna är små genomskinliga rundmaskar ca. 0,5 mm långa. Dessa nematoder är artspecifika dvs. angriper bara sniglar. 

Nemaslug är mycket väl lämpad till bekämpning av de små grå ängssniglarna (Deroceras agreste) och åkersniglarna (Deroceras reticulatum), som är vanligt förekommande i växthus och lantbrukskulturer.
De kan också vara effektiva mot yngre stadier av "mördarsnigeln" Arion lusitanicus (bäst effekt på sniglar mindre än 1cm).Verkningssätt
Nematoderna i Nemaslug vattnas ut över jordytan. Därefter söker de aktivt söker efter sniglar att parasitera. Nematoderna invaderar snigeln via det andningshål(kallad mantel) som finns på snigelns ovansida.

Inne i manteln uppförökas nematoderna och efter 4-18 dagar dör det infekterade djuret. Nematoderna från den"uttömda" snigeln söker sig aktivt vidare för att leta efter nya sniglar att infektera.


Normalt fungerar nematoderna vid jordtemperaturer mellan 5°C och 20°C och kan användas utomhus i perioden mars-oktober. I växthus kan produkten användas hela året.

 

Max. tryck för sprututrustning är 5 bar och mask-storleken i filter minimum 1 mm.
Det är viktigt att jorden hålls fuktig och att nematodema inte utsätts för ultraviolett ljus eller uttorkning. Håll marken fuktig även under veckan efter behandling.

 

Förpackning
12 milj. 40 m2
30 milj. 100 m2

 

Försäljning till privatkunder - www.nyttodjur.se


 

nematoder.jpg
Nematoder.

 

snegl_nemaslug.jpg
Snigel med "hävd" mantel  infekterad av nematoder.


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige