oeresnudebille.jpg
 
Spinnrovkvalster (Phytoseiulus persimilis)

 

Spinnrovkvalster (Phytoseiulus persimilis) är det primära valet till bekämpning av spinnkvalster och de fungerar mycket bra under rätta förhållanden.


Biologi
Spinn-Rovkvalstret, som endast kan överleva på växthus-spinnkvalster (Tetranychus urticae), är naturligt förekommande i tropiska områden och kan därför inte överleva vintern under våra svenska klimatförhållanden.

 

Spinn-Rovkvalstret är aktivt vid ca. 15-35°C men fungerar optimalt vid 18-27°C och en relativ luftfuktighet över 60%. Vid temperaturer över 24°C. fördubblas rovkvalstrets antal på ett par dagar och vinner som alltid över spinnkvalstren, vid rätta klimatförhållanden. 
Rovkvalstren hämmas av svavel.

 

Produktbeskrivning
Spinn-rovkvalstret säljes i enheter om 500, 1000 eller 2000 st i flaska med granulat (vermiculite) eller med sågspån.

 

Användning
Spinn-rovkvalstret används primärt på växter med begynnande angrepp av växthus-spinnkvalster. Kan också användas förebyggande i kulturer med frekventa erfarenheter av spinnangrepp

Granulatet fördelas på angripna växter samt på de omkringstående växterna, då i ett lägre antal. 1000 st. kan "klara av" ett angrepp av spinn, som är utbrett på ett område motsvarande 3 - 4 A-ark. Placera också  flaskan och locket kvar på växten.

Vid förebyggande utsättning fördelas granulatet jämnt över växterna på hela ytan varje eller varannan vecka. Duscha gärna plantorna innan utsättning rovisarna. Bioboxen (liten pappbox med hängare) kan också användas på höga växter.

Förebyggande utsättning kan göras genom att sätta ut 1 - 5 Spinnrovkvalster /kvm. vid varje utsättning.

 

Förvaring
Spinn-rovkvalstret bör sättas ut omedelbart efter mottagandet, kan i nödfall förvaras någon dag i kyl vid 6 - 8°C.


 

rovmide_spind.jpg
Rovkvalster (t.v.) angriper spinnkvalster.


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige