liljebiller2.jpg
 
Mikroferm

Produktblad

 

Mikroferm är ett tillväxtstimulerande preparat, som är verksamt genom sin fermenterande förmåga. Detta ger upphov till en mängd bioaktiva ämnen, som mjölksyra, enzymer, vitaminer, organiska syror m.m. Gynnar tillväxten indirekt genom att t.ex. frigöra näringsämnen. De mikrober som förekommer i Mikroferm är i naturen vanligt förekommande.

 

Innehåll: 5 mikrobgrupper som ex. mjölksyrabakterier, jästsvampar, actinomyceter, fototrofa bakterier, svampar.

 

Förpackning: Mikroferm 2L Bag-in-box och 20 liter dunk. Finns även i 250 L Bag-in-box samt 1000 L tank.

 

Normal dosering vid odling: 1:1000

 

Dosering vid behandling av buxbom: 1:100 (med vidhäftningsmedel går dosen ned till 1:1000)

 

För mer info ring Titti 0707-12 28 23 eller maila kersti@biobasiq.se


mikroferm.jpg


© Biobasiq Sverige AB

Braxengränd 3   |   312 33 Laholm   |   Sverige