liljebiller.jpg
 
Biobasiq Sverige AB

Azatin® EC - neem utan olja.

 

 

Weronika Swiergiel nyanställd i Biobasiq

Weronika är hortonom med många års erfarenhet av tillämpad växtskyddsforskning tillsammans med trädgårdsnäringen. Hon har arbetat med bl.a. prognosmetoder, feromoner, kairomoner, biologisk bekämpning, låg-toxiska växtskyddsmedel samt gynnande av naturliga fiender.

Tyvärr har vår kompanjon och medarbetare Kersti "Titti" Hesseldahl fått ge upp för cancern.
Hon somnade in Söndagen den 13-juli på Danderyds sjukhus.
För vidare info. Sven 0707-945656 eller Magdalena 0708-640175

 

 

Biobasiq Sverige AB ger rådgivning om- och säljer biologiska produkter till följande sektorer:

 

Växthusodling

Frilandsodling

Frukt&bärodling

Plantskolor

 

Samtliga delägare i Biobasiq har under flera decennier varit rådgivare och leverantörer av biologiska växtskyddsprodukter till den svenska yrkesodlingen. De flesta svenska grönsaker under glas och stor del av prydnadsväxtodlingen odlas i dag med hjälp av biologiskt växtskydd.

 

För beställning maila till order@biobasiq.se

 

Är du privatperson och är intresserad av våra produkter så har vi en e-handel på www.nyttodjur.se

 

guldoejelarve.jpg

 

 

 

 


nyttedyr.jpg

Nyttodjur

 

mikrobiologi.jpg

Mikrobiologi

 

fangplader.jpg

Klisterskivor


© Biobasiq Sverige AB

Braxengränd 3   |   312 33 Laholm   |   Sverige