bi_latyrus.jpg
 
Om oss

Biobasiq Sverige AB startades 2004. Vi producerar och importerar nyttodjur och arbetar aktivt med registrering av nya biologiska växtskyddsmedel till yrkesodling i växthus och på friland.

 

Samtliga delägare i Biobasiq har under flera decennier varit rådgivare och leverantörer av biologiska växtskyddsprodukter till den svenska yrkesodlingen. De flesta svenska grönsaker i växthus och en stor del prydnadsväxter odlas idag med hjälp av biologiskt växtskydd.

 

Historia Biobasiq Sverige AB

Biobasiq's historia började redan 1983 då Svenska Predator AB startade med biologiskt växtskydd. Under många år jobbade en av grundarna Bo Berglund tillsammans med Kersti Hesseldahl och Sven Göransson. 2004 startade de tillsammans med Borregaard Bioplant Biobasiq Sverige AB.

 

Internationellt sammarbete
Det är Biobasiq's mål att vara ledande inom ny kunskap om biologiskt växtskydd. Denna kunskap uppnås bland annat vid aktivt deltagande och medlemskap i:

  • IOBC (International Organisation for Biological Control)
  • IBMA (International Biocontrol Manufacturers Association)
  • ABIM, det årliga mötet i Luzern för alla registrerade producenter, där nya resultat och produkter offentligörs.

IBMA13-email_banner.jpg

© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige