bi_latyrus.jpg
 
Bankplantor

Produktblad

 

Bankplantor är ett system för uppförökning av bladlussteklar. Först uppförökas en art av bladlus på en stråsädesplanta, därefter tillförs parasitsteklar för uppförökning på dessa speciella bladlussarter.

 

Det används två arter av bladlöss: sädesbladlusen, Sitibion avenae, för uppförökning av Aphidius ervi, samt en mindre, lite mörkare lus, Rhopalosiphum padi, till förökning av Aphidius colemani.

 

Båda arterna uppförökas på gräsarter (rågvete) och gör därför ingen skada då de inte kan överleva på 2-hjärtbladiga kulturer.

 

Bankplantor till Aphidius colemani är kanske det lättaste systemet att hålla i odling.

 

Användning praktiskt:

Bankplantor bör ses som ett komplement till en förebyggande utsättning av "lösa" parasitsteklar. Detta för att det ofta är svårt att kontrollera bladlössen med enbart förebyggande utsättningar och dels för att mängden parasitsteklar från bankplantan kan variera beroende på kulturens olika utvecklingsstadier. En annan fördel är att fördelningen av parasitsteklar blir bättre när det tillförs utsättningar av "lösa" parasitsteklar.

 

Banken "håller" upp till 8 veckor innan den vissnar.

 

Förbrukning:

Till grönsakskulturer bör minst 3 bankplantor/2000 m² användas.

 

Till prydnadsväxter krävs 6-10 aktiva bankplantor/1000 , därför rekommenderas följande:

 

  • Placera ut 2 bankplantor/1000 m² växthus var 14:e dag
  • När en bankplanta vissnat och parasitsteklarna kläckts, eller om det inte är fler bladlöss på plantan, avlägsnas denna och ersättas med en ny bankplanta (om man hela tiden tillför 2 plantor/14:e dag kommer det således att vara 6-8 aktiva plantor i huset)
  • Fortsätt med förebyggande utsättningar av parasitsteklar varje vecka eller var 14:e dag

Lössen på bankplantorna kommer då fortlöpande att bli parasiterade av den regelbundna utsättningen av "lösa" parasitsteklar.

 

För att få en jämn fördelning i växthuset rekommenderas att fortsätta med utsättningar av parasitsteklar med en lägre dos.

 

Produktbeskrivning

 

En uppförökningsbox mot de större lössen (Aulacorthum solani)

Parasitstekel; Aphidius ervi


En uppförökningsbox mot mindre bladlöss (Myzus persicae)

Parasitstekel; Aphidius colemani


Produkten levereras i boxar med 10-20 cm högt korn med löss på, där steklarna kan uppförökas till cirka 500-2000 st/planta.

 

Det går även att erhålla bankplantslöss i lösvikt (detta underlättar transporterna).


bankerplanter.jpg


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige