liljebiller.jpg
 
Lupp

En handlupp av god kvalitet med 10x förstoring bör vara i varje trädgårdsmästares ägo! Den är ovärderlig när växter ska kontrolleras ang. kvalitet, pollen, skadedjur, nyttodjursförekomst (parasitering)  eller liknande.

 

Kontakta Biobasiq Sverige AB (telefon Sven; 070-794 56 56 el.Kersti; 070-712 28 23) för närmare information och pris.


 

foldelup2.jpg

Metallupp 10 x förstoring


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige