liljebiller2.jpg
 
Isomate CLS Plus

 

Isomate® CLS PLUS är formulerad i engångsdispensrar som hängs upp i träden. De avger veck-larhonornas sexualdoft (feromon) vilket förvirrar hanarna som inte kan hitta och para sig med honorna. Därmed läggs inga ägg som skulle ha utvecklats till de skadegörande vecklarlarverna. Isomate®CLS PLUS bekämpar äpplevecklaren, sommarfruktvecklaren, fruktträdsommarveckla-ren, häcksommarvecklaren, tandbredvecklaren och lövträdsknoppvecklaren.
Tidpunkt och dosering
Dispensrarna hängs upp en gång per år under våren efter beskärning-en och senast i mitten av april. Det garanterar att dispensrarna är uppe innan äppelvecklaren börjar flyga. Dos: 700 - 800 per ha.
Rekommenderad användning
• Använd skyddshandskar vid upphängning.
• Dispensrarna hängs högts upp i träden och gärna i skugga.
• De ska fördelas jämt i ett kvadratiskt mönster över odlingen, där varje dispenser täcker en yta på ca 13-14 m2 (t.ex. 3,5 * 4 m rutor, se nedan).
• Odlingen är mer utsatt för vind från kanterna och 20 meter in i odlingen. Därför bör dubbel mängd dispensrar sättas inom den ytan. En dispenser per träd ska hängas i den yttersta raden och de sista och första träden i varje rad.
• Den behandlade odlingsarealen bör vara på minst en hektar.
• Bäst resultat uppnås om feromonförvirring används flera år i rad samt inom en större sammanhängde odlingsyta. Inkludera lähäckar och gärna skogskant.
• I odlingar med varierande trädhöjd ska dispensrar hängas i de högre träden och antalet per hektar kan behöva ökas.
Det är av högsta vikt att feromonförvirringen tillämpas på korrekt sätt. Då effektiviteten beror på ett flertal faktorer är det nödvändigt att den utvärderas löpande. Vi rekommenderar starkt att användningen sker i samråd med erfaren rådgivare.
Isomate© CLS PLUS

Feromonförvirring mot 6 vecklararter i äpple, päron & körsbär

 

Isomate® CLS PLUS är formulerad i engångsdispensrar som hängs upp i träden. De avger veck-larhonornas sexualdoft (feromon) vilket förvirrar hanarna som inte kan hitta och para sig med honorna. Därmed läggs inga ägg som skulle ha utvecklats till de skadegörande vecklarlarverna. Isomate®CLS PLUS bekämpar äpplevecklaren, sommarfruktvecklaren, fruktträdsommarveckla-ren, häcksommarvecklaren, tandbredvecklaren och lövträdsknoppvecklaren.

 

Tidpunkt och dosering

Dispensrarna hängs upp en gång per år under våren efter beskärning-en och senast i mitten av april. Det garanterar att dispensrarna är uppe innan äppelvecklaren börjar flyga. Dos: 700 - 800 per ha.

 

Rekommenderad användning

• Använd skyddshandskar vid upphängning.

• Dispensrarna hängs högts upp i träden och gärna i skugga.

• De ska fördelas jämt i ett kvadratiskt mönster över odlingen, där varje dispenser täcker en yta på ca 13-14 m2 (t.ex. 3,5 * 4 m rutor, se nedan).

• Odlingen är mer utsatt för vind från kanterna och 20 meter in i odlingen. Därför bör dubbel mängd dispensrar sättas inom den ytan. En dispenser per träd ska hängas i den yttersta raden och de sista och första träden i varje rad.

• Den behandlade odlingsarealen bör vara på minst en hektar.

• Bäst resultat uppnås om feromonförvirring används flera år i rad samt inom en större sammanhängde odlingsyta. Inkludera lähäckar och gärna skogskant.

• I odlingar med varierande trädhöjd ska dispensrar hängas i de högre träden och antalet per hektar kan behöva ökas.

Det är av högsta vikt att feromonförvirringen tillämpas på korrekt sätt. Då effektiviteten beror på ett flertal faktorer är det nödvändigt att den utvärderas löpande. Vi rekommenderar starkt att användningen sker i samråd med erfaren rådgivare.

 

cls tegning

 

Effektivitetskontroll och kompletterande bekämpningar

• Använd skyddshandskar vid upphängning.

• Dispensrarna hängs högts upp i träden och gärna i skugga.

• De ska fördelas jämt i ett kvadratiskt mönster över odlingen, där varje dispenser täcker en yta på ca 13-14 m2 (t.ex. 3,5 * 4 m rutor, se nedan).

• Odlingen är mer utsatt för vind från kanterna och 20 meter in i odlingen. Därför bör dubbel mängd dispensrar sättas inom den ytan. En dispenser per träd ska hängas i den yttersta raden och de sista och första träden i varje rad.

• Den behandlade odlingsarealen bör vara på minst en hektar.

• Bäst resultat uppnås om feromonförvirring används flera år i rad samt inom en större sammanhängde odlingsyta. Inkludera lähäckar och gärna skogskant.

• I odlingar med varierande trädhöjd ska dispensrar hängas i de högre träden och antalet per hektar kan behöva ökas.

 

Förvaring: 2 år i 5 gr. C

 © Biobasiq Sverige AB

Braxengränd 3   |   312 33 Laholm   |   Sverige