bi_latyrus.jpg
 
BladKalcium

 

100 % naturlig mineralisk kalk bestående av:
Kalciumkarbonat 79%. magnesiumkarbonat 4,6%, silicium 3,8% och spårämne som järn, koppar, mangan, selen och zink.

 

Verkan

BladKalcium® består av mikroskopiska kalkpartiklar på under 10 µm.

Produkten är tillverkad vid en unik patenterad process där kalkpartiklar kolliderar under hög fart. De ultrafina kalkpartiklarna i BladKalcium® kan- i motsats till vanlig kalk- tränga in i bladet och strax uppnå den önskade effekt. Tillväxt, utbyte, kvalitet och motståndskraft av grödan ökas efter behandling med BladKalcium®.

Användning

BladKalcium® löses upp i vatten och tillförs bladen på ovan- och undersidan och vid några tillfällen direkt till frukten. Behandling ska ske tidigt på morgonen eller på kvällen - aldrig i klar solsken. Starta användningen tidigt i växtens utvecklingscykel. Genom att använda sprutmedel kan effekten ökas och vita fläckar undgås. Beroende av växtslag: använd mellan 0,5 - 3 kg/ha.

 

BladKalcium® är lämpligt till många olika växtarter, men man ska alltid provspruta. Särskilt försiktig bör man vara med surjordsväxter och känsliga växter. BladKalcium är harmlöst för människor, djur och miljö vid användning efter riktlinjerna på etiketten.

 

Blandnings - vägledning: Fyll tanken med 2/3 till 3/4 av den önskade vattenmängden. Starta omröring och tillsätt BladKalcium®. Fyll på den resterande mängd vatten under omröring. Omröring fortsätter under behandlingen. BladKalcium kan blandas med de flesta pesticider, men undvik starka syror och produkter med fosfor, då detta kan skapa fällningar av kalciumfosfat. Fläckar kan också förekomma ifall vattnet har högt pH-värde. Provspruta alltid. Tendens till fläckar kan motverkas med vätmedel. Behandla med BladKalcium® direkt efter tillblandning.

 

Dosering

OBS. Den nödvändiga vätskemängden per ha beror på spruttyp med mera. För god täckning rekommenderas en dosering på ca. 0,2 % (200 g i 100 liter vatten per 1000 m2).

Grönsaker: 0,5-2 kg/ha (3-4 behandlingar); begynnande efter full utveckling av de första hjärtbladen eller efter plantering och därefter ca. var 14e dag.

Kärn- och Stenfrukt: 1-3 kg/ha (3-4 behandlingar); starta vid de första bladen, därefter var 2.-4. vecka.

Prydnadsväxter: 0,5-3 kg/ha; begynnande på våren och därefter var 2-3 vecka eller när förhållanden kräver det. I växthus kan behandling ske året runt, men maximalt varannan vecka. Korn: 1,5-3 kg/ha (2 behandlingar); vid den första skottanlagen (Zadoks 21) och vid bildning av sista blad (Zadoks 39). Raps och Majs: 1 kg/ha (1 behandling); vid bildning av 4.-6. blad. ärtblomfamiljen: 1-2 kg/ha (2-3 behandlingar); begynnande vid bildning av 4.-6. blad och därefter var 3e vecka. Potatis: 1,5-2 kg/ha (2-3 behandlingar); begynnande vid bildning av 4.-6. blad därefter var 3e vecka. Gräs: 3-5 kg/ha; använd 2-3 dagar efter klippning från vår till höst, behandling efter behov.© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige