liljebiller2.jpg
 
Monterra Malt 4-1-5

Produktblad (Pdf)

 

Monterra-Malt 4-1-5 är ett organiskt gödselmedel speciellt designat för att täcka näringsbehov vid ekologisk odling.

 

Råmaterialet i Monterra-Malt är av 100 % naturligt ursprung och består av vegetabiliska produkter. Huvudingrediensen består av malt som använts i ölproduktion.

 

Tekniska data
Torrt material    90%
Organiskt material    85%
Kväve (N)   4%
Fosfor (P) (Citrat- och vattenupplösligt)   1%
Kalium (K) (Vattenupplösligt)  5%

 

Monterra-Malt gödning produceras i överensstämmelse med EU-förordning 2092/91 om ekologiska gödselmedel. Produktionen kontrolleras av den holländska eko-certificeringsorganisationen SKAL.

 

Monterra-Malt gödning er lämplig för precisionsgödning av ekologiska kulturer såsom grönsaker, frukt, buskar, träd och blommor.

 

Utöver ett stort innehåll av de viktigaste makronäringsämnerna innehåller Monterra-Malt även mikronäringsämnen och en stor del organiskt material. Organiskt material är essentiellt för att bevara jordens bördighet, och ökar jordens kapacitet att hålla vatten och näring.

 

Monterra-Malt stimulerar det mikrobiologiska livet i jorden och förbättrar jordstrukturen. I takt med plantornas tillväxt frigives näringsämnena gradvis. Därmed reduceras kväveurlakning från rotzonen.

 

  • Monterra fördelas lätt både i mekanisk spridare och vid handspridning.
  • planterade områden rekommenderas gödsling före regn, eller med efterföljande bevattning.
  • Innan sådd/plantering inarbetas pelletsen i jordskorpan, med efterföljande bevattning.
  • Pelletsen kan användas som top-dressing mellan raderna av plantor.


Monterra-Malt är en icke-ekologisk produkt, som kan användas till ekologisk jordbruksproduktion efter riktlinjerna i rådsförordning nr. 834/2007.

 

Dosering

Gödningsbehovet beror på kulturen, jordtypen och jordens aktuella näringsinnehåll. Normalt ges 1000-3000 kg/ha.

 

Gödningen är fri från svampsjukdom og ogräsfrö. Den är pH-neutral, och har ett mycket lågt innehåll av klor.© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige