svirreflue.jpg
 
Monterra Malt 4-1-5

Produktblad (Pdf)

 

Monterra-Malt 4-1-5 er en organisk gødning designet specielt til at dække næringsbehov ved økologisk dyrkning.

 

Råmaterialet i Monterra-Malt er af 100 % naturlig oprindelse og består af rent vegetabilske bestanddele. Hovedbestanddelen er maltspirer fra ølproduktion.

 

Tekniske data
Tørstof    90%
Organisk stof    85%
Kvælstof (N)   4%
Fosfor (P) (Citrat- og vandopløseligt)   1%
Kalium (K) (Vandopløseligt)  5%

 

Monterra-Malt gødning produceres i overensstemmelse med EU forordning 2092/91 om økologiske gødningsstoffer. Produktionen kontrolleres af den hollandske øko-certificerings organisation SKAL.

 

Monterra-Malt gødning er velegnet til præcisionsgødskning af økologiske kulturer så som grøntsager, frugt, buske, træer og blomster.

 

Ud over et stort indhold af de vigtigste makro-næringsstoffer indeholder Monterra-Malt også mikro-næring og en stor del organisk stof. Organisk stof er essentielt for bevarelse af jordens frugtbarhed, og øger jordens evne til at holde på vand og næring.

 

Monterra-Malt stimulerer det mikrobiologiske liv i jorden og forbedrer jordstrukturen. I takt med planternes vækst frigives næringsstofferne gradvist. Herved reduceres kvælstof-udvaskning fra rodzonen.

 

  • Monterra fordeles let både i mekanisk spreder og ved håndspredning.
  • beplantede arealer anbefales gødskning før regn, eller efterfølgende vanding.
  • Inden såning/plantning indarbejdes pillerne i jordskorpen og der eftervandes.
  • Pillerne kan anvendes som top-dressing mellem planterækker.

 

Monterra-Malt er et ikke-økologisk produkt, der kan anvendes til økologisk jordbrugs-produktion efter retningslinierne i rådsforordning nr. 834/2007.

Dosering

Gødningsbehovet afhænger af afgrøden, jordtypen og jordens aktuelle gødningsstatus. Normalt gives 1.000-3.000 kg/ha.

Gødning er fri for sygdomskim og ukrudtsfrø. Den er pH neutral, og har et meget lavt indhold af klor.© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige