svirreflue.jpg
 
PHC 7-1-2 och PHC 5-1-4 Flytande organisk gödning

Produktblad

 

PHC 7-1-2 och PHC 5-1-4 är ett flytande organisk gödningsmedel, tillverkad av vegetabiliska restprodukter, med ett högt innehåll av kväve. Det är ändamålsenligt till ekologisk och konventionell odling i växthus och lantbruk och tillåtetbedömt enligt KRAVs regler okt. 2016.


PHC 5-1-4 är lämplig för fruktbärande och längre kulturer.


Innehåll

PHC 7-1-2: Kväve (total) 6,8-7,3%; Fosfor 1,09-1,22%; Kalium 1,83-2,08%

Bor 18 mg/kg; Kalcium 0,14%; Koppar 10 mg/kg; Järn 83 mg/kg; Magnesium 0,2%; Mangan 19 mg/kg; Zink 38 mg/kg; Natrium 0,89%; Svavel 1,7%;

Torrsubstansinnehåll 59%; pH 5,5-6,0.

 

PHC 5-1-4: Kväve (totalt) 4,8-5,2%; Fosfor 0,87-1,09%; Kalium 4,15-4,56%

Bor 19 mg/kg; Kalcium 0,14%; Koppar 14 mg/kg, Järn 85 mg/kg; Magnesium 0,4%; Mangan 19 mg/kg; Zink 52 mg/kg; Natrium 0,74%; Svavel 1,3%;

Torrsubstansinnehåll 57-58%; pH 5,5-6,0.

 

Användning

Lämplig till frilandsodling som sallat, kål, potatis med flera, samt många frukt- och växthuskulturer. Näringsämnena i PHC 7-1-2 är snabbt tillgängliga och ökar den mikrobiella aktiviteten i jorden. Näringsämnena friges i loppet av de första 3 veckorna efter behandling.

 

PHC är också lämplig som bladgödsling för snabb korrigering av brist på näringsämne. Märk väl att organisk baserade gödningar har ostabila EC-värden (ledningstal). Det rekommenderas att uppblandad gödning används senast 2 dagar efter tillblandning.

 

Dosering

Frilandsodling 5-50 liter/100-1200 liter vatten/ha. Upprepas efter behov.

 

Vid koncentrationer över 3% måste vattning ske direkt efter behandling för att undvika brännskador!

 

Bladgödsling: 5 liter/150 liter vatten/ha. Upprepas var 14:e dag 3-5 gånger eller efter behov.

 

Överdosering kan ge bladskador.

 

Droppbevattning: 1%-lösning. Sätter inte igen filtren. Lämpligt som komplement till oorganisk gödning i växthus, då den mikrobiella aktiviteten i substratet ökas.

 

Förpackning

20 liter och 1000 liter.

 

Förvaras frostfritt i slutet emballage.© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige