svirreflue.jpg
 
Klisterskivor till registrering och bekämpning

Catch-it pappersklisterskivor till registrering
Pappersklisterskivor till registrering av flygande insekter i kulturen. Endast lim på den ena sidan. På den andra kan skrivas datum för uppsättning, till exempel.

 

"Klistrigheten" för optimal fångst kan skifta beroende på vad som avses fångas, mellan 2-4 veckor.

 

Yrkesodlare och Biobasiq Sverige kan ingå ett avtal om regelmässig avläsning och registrering av skadedjuren. Exempelvis kan klisterskivor sändas till Biobasiq var 14:e dag för denna registrering.

 

Förpackning
10x25 cm; 25 st.

 

 

Plastklisterskivor till bekämpning
Kvalitetsklisterskivor i solid plast med ett tjockt lager av lim. Limmet håller i cirka 6 månader.

 

Används främst som komplement till nyttodjur mot trips, mjöllöss, sorgmyggor, vattenflugor med mera. Gott resultat har uppnåtts i synnerhet mot trips och mjöllöss vid uppsättning av gula och blå klisterskivor; antalet varierar från 1 klisterskiva/20 - 1 st/ .

 

Kan också användas till registrering.

 

Förpackning
Färger: gul och blå
Storlek: 10x25 cm, 20x25 cm, 40x22 cm; 20 st/paket

 

Övriga färger: vit, röd, orange och gul till friland (exempelvis för morotsflugan) kan tas hem på beställning.

 

 

Rollertrap
Lång rulle på 100 meter. Gul eller blå plast. Hängs till exempel upp längs sidoväggen eller gaveln i växthuset till fångst av sorgmyggor, vattenflugor, trips, mjöllös med mera.

 

Förpackning
15 cm x 100 m, 30 cm x 100 m. Gul eller blå.


 

fangplader.jpg

 

fangplade_catch_it.jpg
Catch-it till registrering.

 

fangplader_gerbera.jpg
Plastklisterskivor till bekämpning.

 

rollertrap.jpg
Rollertrap.

 

 


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige