liljebiller2.jpg
 
Klisterskivor till registrering och bekämpning.

Catch-it pappersklisterskivor till registrering
Pappersklisterskivor till registrering av flygande insekter i kulturen. Endast lim på den ena sidan. På den andra kan skrivas datum för uppsättning etc. "Klistrigheten" för optimal fångst kan skifta beroende på vad som avses fångas mellan 2-3-4 veckor.

Yrkesodlare och Biobasiq Sverige kan ingå ett avtal om regelmässig avläsning och registrering av skadedjuren. Exempelvis kan klisterskivor sändas till Biobasiq var 14:e dag för denna registrering.

Förpackning
10x25 cm; 25 st.

 

 

Plastklisterskivor till bekämpning
Kvalitetsklisterskivor i solid plast med ett tjockt lager av lim. Limmet håller i ca. 6 mån. Används främst som komplement till nyttodjur mot trips, mjöllöss, sorgmyggor, vattenflugor etc. Gott resultat har uppnåtts i synnerhet mot trips och mjöllöss vid uppsättning av gula och blå klisterskivor; antalet varierar från 1 klisterskiva/ 20 kvm - 1/ kvm.

Kan också användas till registrering.

Förpackning
Färger: gul och blå
Str.: 10x22 cm, 20x22 cm, 40x22 cm; 20 st./paket

Övriga färger: vit, röd, orange och gul till friland (t.ex. morotsflugan);kan tas hem på beställning.

 

 

Rollertrap
Lång rulle på 100 meter. Gul eller blå plast. Hängs t.ex. upp längs sidoväggen eller gaveln i växthuset till fångst av sorgmyggor, vattenflugor, trips, mjöllös etc.

Förpackning
15 cmx100 m.; 30 cmx100 m. Gul eller blå.


 

fangplader.jpg

 

fangplade_catch_it.jpg
Catch-it till registrering.

 

fangplader_gerbera.jpg
Plastklisterskivor till bekämpning.

 

rollertrap.jpg
Rollertrap.

 

 


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige