svirreflue.jpg
 
Binab

 

Säkerhetsdatablad

Ett slampulver för besprutning, utvattning och inblandning i substrat mot svampsjukdomar

Aktivitet
Produktens aktivitet kommer från Trichoderma (polysporum) parapiluliferum och Trichoderma (harzianum) atroviride med en koncentration av log7 CFU (kolonibildande enheter) per gram, aktiviteten garanteras i två år vid förvaring i frys.

Användning
Binab TF WP kan användas mot jordburna svampsjukdomar genom inblandning i jord på frukt-, prydnads-, skogsträd, bärväxter, prydnadsväxter, gräsytor, grönsaker och buskar.

Karenstid
Det är ingen karens på ätliga grödor.


Verkningssätt
När Binab TF WP tillsatts plantorna blir Trichoderma kolonierna aktiva med hjälp av ett "matpaket" som tillsatts produkten och säkerställer att svamparna börjar gro, Trichoderma svamparna attackerar befintliga skadesvampar och/eller fortsätter att växa både på växten ovan jord och i rotsystem där de söker sin föda, Denna livsform bar funnits under lång tid utan att resistens mot Trichoderma har utvecklats.
Trichoderma sp. överlever utan att det finns skadesvampar att angripa. Binab TF WP bör därför användas i förebyggande syfte, både Trichoderma (polysporum) parapiluliferum och Trichoderma (harzianum) atroviride är mycket aktiva " rovsvampar" som angriper en rad olika skadesvampar t.ex. Botrytis (gråmögel), Fusarium, Häxringar Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Verticillium och andra skadesvampar som växer i jord samt Didymella, Heterobasidion och Chondrostereum. Binab TF WP är verksam från 2°C-32°C, Vid övriga temperaturer avstannar all aktivitet.

Produkten
Binab TF WP levereras som ett slampulver, i jord bryts Binab TF WP ner av bakterier efter en tid, Kom ihåg att Binab TF WP innehåller levande organismer som i vissa fall påverkas av kemiska pesticider*, Därför bör all besprutningsutrustning noggrant rengöras innan den används, (Dessutom är det att rekommendera ett behandlingsintervall på 3 - 7 dagar till andra bekämpningsmedel i de behandlade kulturerna).
Notera att effekten av Binab TF WP kan variera i olika kulturer och blandningar beroende på bl. a. sjukdomstrycket. Gör därför alltid en testbehandling på ett mindre område innan Binab TF WP används på hela odlingen.

Fler produkter i BINAB-sortimentet : Binab Bär, Binab Potatis, Binab Vector och Binab Växthus.

 

 © Biobasiq Sverige AB

Braxengränd 3   |   312 33 Laholm   |   Sverige