svirreflue.jpg
 
Binab t Nyttosvamp 500g

Säkerhetsdatablad

 

Ett slampulver för besprutning, utvattning och inblandning i substrat.

 

Innehåll

Produkten innehåller Trichoderma (polysporum) parapiluliferum och Trichoderma (harzianum) atroviride med en koncentration av log7 CFU (kolonibildande enheter) per gram. Hållbarheten garanteras i två år vid förvaring i frys.

 

Användning

Binab t Nyttosvamp kan användas i frukt-, prydnads-, bärväxter, skogsträd, gräsytor, grönsaker och buskar.

 

När Binab t Nyttosvamp tillsatts plantorna blir Trichoderma-kolonierna aktiva med hjälp av ett "matpaket" som finns i produkten, som säkerställer att svamparna börjar gro.

 

Trichoderma-svamparna lever av andra svampar och växer både på växten ovan jord och i rotsystemet där de söker sin föda. Trichoderma sp. överlever utan att det finns svampar att angripa. Binab bör därför användas i förebyggande syfte.

 

Både Trichoderma (polysporum) parapiluliferum och Trichoderma (harzianum) atroviride kan leva av en rad olika svampar, exempelvid Botrytis (gråmögel), Fusarium, svampar i häxringar, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Verticillium och andra svampar som växer i jord, samt Didymella, Heterobasidion och Chondrostereum.

 

Binab t Nyttosvamp är verksam från 2-32°C. Vid övriga temperaturer avstannar all aktivitet.

 

Produkten

Binab t Nyttosvamp levereras som ett slampulver.

 

Doser

Inblandning substrat: 50-100 g/m 3. Julstjärna; sticklingar 20g/m 3, rotade 30g/m 3.

Uvattning: 50-100 g/100 L el 0,1%. Upprepa efter 2-4 veckor.

Sprutning: 10 g/10 L vatten, vilket räcker till ca 10  rosenbuskar.

 © Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige