liljebiller3.jpg
 
Binab t Nyttosvamp 500g

Ett slampulver för besprutning, utvattning och inblandning i substrat.
Innehåll
Produktens innehåller Trichoderma (polysporum) parapiluliferum och Trichoderma (harzianum) atroviride med en koncentration av log7 CFU (kolonibildande enheter) per gram,  hållbarheten garanteras i två år vid förvaring i frys.
Användning
Binab t Nyttosvamp kan användas i frukt-, prydnads-, skogsträd, bärväxter, prydnadsväxter, gräsytor, grönsaker och buskar.
När Binab t Nyttosvamp tillsatts plantorna blir Trichoderma kolonierna aktiva med hjälp av ett "matpaket" som tillsatts produkten och säkerställer att svamparna börjar gro.
Trichoderma svamparna lever av andra svampar och växer både på växten ovan jord och i rotsystem där de söker sin föda. Trichoderma sp. överlever utan att det finns svampar att angripa. Binab  bör därför användas i förebyggande syfte.
Både Trichoderma (polysporum) parapiluliferum och Trichoderma (harzianum) atroviride kan leva av en rad olika svampar t.ex. Botrytis (gråmögel), Fusarium, svampar i häxringar Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Verticillium och andra svampar som växer i jord samt Didymella, Heterobasidion och Chondrostereum.
Binab t Nyttosvamp är verksam från 2-32°C, Vid övriga temperaturer avstannar all aktivitet.
Produkten
Binab t Nyttosvamp levereras som ett slampulver.
Doser
Iblandning substrat: 50-100g/m3, Julstjärna; sticklingar 20 g/100 m2, rotade 30 g/m3.
Utvattning: 50-100g/100L eller 0,1%. Upprepa efter 2-4 veckor.
Sprutning: 10g/ 10L vatten vilket räcker till ca 10 m2 rosenbuskar.

 © Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige