liljebiller3.jpg
 
Dipel

Säkerhetsdatablad

 

Dipel är en biologiskt växtskyddsmedel, som används till bekämpning av fjärilslarver: (Lepidoptera), som äter växter -t.ex. jordflylarver,  kållarver, mätare, vecklare eller mal - men inte larver som gnager sig in i frukt eller växter. Dipel innehåller bakterien Bacillus thuringiensis var. kurstaki.

 

Dipel används mycket på friland ( t.ex. kål och sallat) samt i växthus mot larver av fjärilar, mal och flyn.

 

Bi-giftighet

Bin skadas inte av Dipel.

 

Karens
INGEN. Dock är det meningslöst att spruta direkt innan skörd, då larverna dör först några dagar efter behandling.

 

Dosering

1-2 lit/ ha. (10-20 ml. /100 m2)

Använd stor vätskemängd:

Kålfjärilslarver: 2.0 lit/ ha. (20 ml./ 100 m2)

Fruktträd:     2.0 lit/ ha. (-0,1% styrka)

Bärbuskar:    1,2 lit/ha. (-0,1% styrka)

Skogsträd:      3,0 lit/ha. (-0,1% styrka)

 

Användning Spruta så snart larverna ses. Larvernas näringsupptagning stannar av efter några få timmar och de dör i loppet av några få dagar. Spruta i torrväder, då regn och konstbevattning sköljer bort medlet.

Sprutning i starkt solsken bör undvikas, vänta tills på kvällen.

Sprutningen kan upprepas 3-14 dagar senare, om i fall fler larver visar sig. Upprepning krävs oftast 2-3 gånger.

 

Vid sprutning av växter med vax på bladen (t.ex. kål) bör man tilsätta ett vätmedel, för att vätskan ska finfördelas och stanna kvar på bladen.

Vid sprutning av växter i växthus rekommenderas det att provspruta några enstaka växter, när man byter från en sort till en annan, eller om kulturförållanden ändras, innan hela partiet behandlas.

Förpackning

1 och 10 liter


 

dipel10l.jpg

 

sommerfugl_larvedipeldod.jpg
Död fjärilslarv efter ha intagit Dipel.


© Biobasiq Sverige AB

Braxengränd 3   |   312 33 Laholm   |   Sverige