oeresnudebille2.jpg
 
Madex© - virus mot äpplevecklare

Säkerhetsdatablad

 

Madex © innehåller ett selektivt virus , vars största fördel är att det bara angriper larver av äppelvecklare. Därmed skonas de naturligt förekommande nyttodjuren i fruktodlingen.

 

För god effekt av Madex är det viktigt, att larven hinner att ta upp det aktiva viruset i perioden från den kläcker ur ägget till den gnager sig in i äpplet. Planläggning av den korrekta behandlingstidspunkten har därför avgörande betydelse. Behandlingstidspunkten beräknas således:

 

1)  Vänta till det registrerats mer än 15 äppelvecklare/feromonfälla/vecka.

2)  Registrera därefter när temperaturen överstiger 15°C en kväll (kl. 20) utan regn, då äpplevecklaren först lägger ägg under dessa förhållanden.

3)  Första behandlingen utföres 10 dagar härefter, eller 15 dagar efter ifall vädret blivit kyligare.

 

Första behandling:      100 ml. Madex/ha

Efterföljande:               50 ml. Madex/ha; 4 gånger med 7 dagars intervall.

 

madex_behtidspunkt.jpg

 

 

Dosering: 100 ml/ha. Löses upp i 400-1200 liter kallt vatten/ha.

Lösningen sprutas ut till droppunkt med fin fördelning så alla blad och äpple täcks. Bladen får inte vare regn-/daggvåta vid behandling. Det rekommenderas att behandling sker på kvällen.

Om det är möjligt, undvik att behandla i en period med efterföljande regnväder. Då det finns risk att medlet sköljs bort. Förskjut ev. behandlingen ett par dagar ifall detta ger bättre möjligheter för torrväder.

 

Madex kan kombineres med konventionella fungicider och lösliga svavelprodukter. Madex kan inte blandas med medel som innehåller koppar eller medel med lågt pH-värde. pH i lösningen bör vara mellan pH 6-8.

Karens 1 månad

 

Förvaring:

Madex kan förvaras under 5 grader upp till 1 år. I frysen kan det förvaras i flera år.


 

madexfritlagt.jpg


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige