liljebiller2.jpg
 
MycorDip

Med MycorDip kan du ge dina växter de bästa förutsättningarna vid utplantering och omplantering. Det kan ta tid innan en växt etablerar sig på en ny plats, vilket gör plantan mer utsatt för exempelvis torka, värmestress, sjukdomar och skadedjur. MycorDip är ett biologiskt aktivt jordförbättringsmedel som innehåller mykorrhiza, nyttobakterier, tångextrakt och humussyra. Det hjälper till att från början skapa naturliga förhållanden som får växten att växa och må bra.

 

Mykorrhiza är den symbios som bildas mellan svamphyfer och växtrötter. Genom att svamphyferna växer samman med växtrötterna får växten tillgång till det tunna nät av svamptrådar, som når näring och vatten i större utsträckning än växtens egna rötter. Genom svampen får växten även skydd mot patogener. Svampen får å sin sida organiska föreningar från växten. MycorDip innehåller en blandning av ekto- och endomykorrhiza, som har olika sätt att växa till vid växtens rötter. Det gör den därför lämplig till många olika plantor som är beroende av svampsymbios för en god tillväxt.

 

Utan mykorrhiza är till exempel häckplantor det första året mycket utsatta för uttorkning och stress. Symbiosen ökar plantans etablering och tillväxt. Mykorrhiza bildas naturligt, men vid plantering i ny jord kan det ta lång tid innan symbiosen upprättas. Med MycorDip kan de viktiga beståndsdelarna tillföras från starten.

 

Studier har visat att växter med tillsatt MycorDip får en förbättrad tillväxt årligen och på lång sikt. De ges ökad räckvidd i jorden och får därmed större tillgång till näringsämnen och kapillärt vatten. MycorDip hjälper också till att reparera rotskador vid omplantering, motverkar jordpackning och ger växten ökad tolerans för torka och värmestress. Kombinationen av mykorrhiza och rhizobakterier gynnar bildandet av nya rötter.

 

Mykorrhizan växer bara tillsammans med plantans rötter. Det är därför viktigt att man vid användning ser till att sporerna i produkten kommer så tätt intill plantans rötter som möjligt. Barrotsplantor kan doppas i en lösning av produkten så svampsporerna fastnar på rötterna. Prydnadsväxter, grönsaksplantor och liknande, behandlas med MycorDip i substratet vid sådd, plantering av sticklingar eller vid omplantning. Med denna behandling hjälper man plantornas möjlighet att överleva väsentligt, och stärker även plantornas tillväxt framöver då symbiosen fortsätter under växtens levnadstid.

 

Observera att MycorDip inte kan användas till rododendron, azalea eller lagerhägg.

 

Bruksanvisning
MycorDip tillsätts till rötterna hos träd och diverse växter vid plantering i häck, trädgård eller krukor.

 

Till tio häckplantor användes cirka 30 gram. Lös upp i 5 liter vatten (omröres cirka 5 min). Häckplantornas rötter doppas i hinken så produkten binds på rötterna. Varje planta läggs i sitt planteringshål, och resten av vattnet i hinken fördelas i de tio hålen. Planteringshålen fylls med jord, och eftervattnas med rent vatten.

 

Till krukväxter räcker 30 gram till behandling av 30-40 stycken vid omplantering. Använd 1-3 gram till krukor med 5-10 liter jord. Produkten kan inte vattnas ut i krukan, utan ska blandas ut väl i jorden före plantering.

 

MycorDip finns i förpackning om 85 gram eller 5 st x 85 gram.

 

Förvaring
Produkten drar åt sig fukt, så förvara förpackingen försluten, torrt och mörkt mellan 0 och 30°C.

 

Hållbarhet för obruten förpackning är 2 år.

 

Innehåll

Endomykorrhiza (11,6 sporer/gram) 0,1%
Ektomykorrhiza (200000 sporer/gram) 0,1%
Rhizobakterier 1,5%
Hydrogel 33,3%
Tångextrakt 23,6%
Fulvo-/humussyror 10,5%
Maltodextrin 5,3%
Formononetin 0,0007%
Inerta ingredienser 25,593%

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige