liljebiller.jpg
 
Mycordip

Plantrötter

För att uppnå en god etablering av dina plantor är det viktigt att plantans rotsystem får de bästa betingelserna från starten.
Mycorrhiza är "rötter från svampar" som är absolut nödvändigt för de flesta plantor. M. växer samman med t.ex. häckplantans rötter (myceliet) och hjälper till med näringsupptagningen till plantan.
Utan Mycorrhiza är många plantor mycket utsatta för uttorkning, stress m.m., som kan slå ihjäl plantan det första året. Efter några år kommer plantan att ha etablerat sig med naturligt förekommande mycorrhiza.

 

MycorDip är ett biologisk aktivt jordförbättringsmedel som tillsätts rötterna av träd och diverse örter vid plantering i häck, trädgård eller krukor.
MycorDip innehåller olika svamparter och nyttobakterier. Yucca, tångekstrakt och huminsyra är tillsatt för att förbättra etableringen av svamparna på plantans rötter. Svamprötterna (mycorrhiza) växer bara tillsammans med plantans rötter, och hjälper därför med näringsupptaget till plantan.
Denna form för symbios med mycorrhiza ökar plantans etablering och växt. Mycorrhiza svamparna hjälper dessutom plantan med att undvika stress vid t.ex. torka, näringsbrist eller saltstress. Plantan hjälper i gengäld svampen med att få diverse näringsämnen.

Användning:
MycorDip är en blandning av olika svampsporer. Därmed kan produkten användas till många olika plantor, där en god växt är beroende av symbiosen med svamprötter.
Utan Mycorrhiza är plantorna det första året mycket utsatta för uttorkning, stress m.m. som kan slå ihjäl plantan.
Efter några år har plantan etablerat sig med ett naturligt rotnät tillsammans med mycorrhiza-svamparna.
(MycorDip kan inte användas till rododendron, azalea och lagerhägg)

Hur:
Mycorrhizan växer bara tillsammans med plantans rötter. Det är därför viktigt, att man vid användningen ser till att sporerna i produkten kommer så tätt på plantans rötter som möjligt.
Barrotsplantor doppas i en lösning av produkten så svampsporerna fastnar på rötterna.
Rester av lösningen kan vattnas ner i planteringshålen före plantering. Därmed utnyttjar man alla sporerna.
Med denna behandling hjälper man plantornas möjlighet till att överleva väsentligt, och stärker också plantornas växt framöver, då symbiosen fortsätter i plantans levnadstid.

Bruksanvisning:
Påsens innehåll löses upp i vatten (omröres ca. 5 min.)
- Plantornas rötter doppas i hinken så produkten binds på rötterna.
- Varje planta läggs i sitt planteringshål, och resten av vattnet i hinken fördelas i hålen.
- Planteringshålen fylls normalt, och eftervattnas med rent vatten.
Till Krukväxter:
Använd 1-3 gram per planta i krukor med 5-10 liter jord. Blandas väl före plantering.© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige