svirreflue.jpg
 
Prestop Mix

 

Säkerhetsdatablad

Prestop Mix är bland annat godkänt för bekämpning av gråmögel (Botrytis cinerea) och sprids med pollinerare i jordgubbar och hallon.

 

Prestop Mix innehåller nyttosvampen Gliocladium catenulatum. Prestop Mix är en speciell formulering av den biologiska fungiciden Prestop och är avsedd för spridning med humlor och honungsbin.

 

Till detta har ett speciellt humlebo utvecklats: "Flying Doctors" från Biobest (förhandlas av Biobasiq). När humlorna lämnar boet, går de igenom ett rum där Prestop Mix pulver fastnar i humlornas hår. Pulvret avsätts på blommorna i förbindelse med pollineringen, varefter nyttosvampen koloniserar blomman och hämmar infektion av gråmögel.

 

Bra i odlingar av jordgubbar, hallon, grönsaker, prydnadsväxter osv.

 

 

flying_doctor.jpg© Biobasiq Sverige AB

Braxengränd 3   |   312 33 Laholm   |   Sverige