svirreflue.jpg
 
Prestop

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Prestop och integrerat växtskydd

 

Biologiskt växtskyddsmedel för bekämpning av Svartprickröta på gurka, Gråmögel, Fusarium, Phytophtora, Pythium och Rhizoctonia.


Prestop är godkänt för användning i grönsaker, färska örter och prydnadsplantor (ätliga och icke-ätliga kulturer) i växthus samt i odlingar av jordgubbar, grönsaker och prydnadsväxter på friland.

 

Prestop kan användas både i konventionell och ekologisk produktion och har ingen karenstid.

 

Prestop kan användas i integrerad produktion och skadar inte nyttodjur. Prestop innehåller levande sporer av en speciellt utvald stam av den naturligt förekommande nyttosvampen Gliocladium catenulatum (J 1446).

 

Verkningssätt

Prestop verkar bäst förebyggande, eftersom nyttosvampen efter behandling uppformeras i jorden samt på plantan och är kapabel att utkonkurrera många andra svampar i kampen om näringsämnen. Nyttosvampen i Prestop kan även i viss grad nedbryta och bekämpa andra svampars mycelium.

 

Användning

Bekämpning av gråmögel på prydnadsväxter och småplantor av grönsaker:

Sticklingar besprutas i sticklingsskedet eller doppas innan utplantering. Småplantor behandlas vid utplantering. Använd 0,5 % lösning.

Behandling av sticklingar rekommenderas enbart för örtartade växter. Äldre plantor kan även med fördel behandlas. Upprepa med 3-4 veckors mellanrum.

 

Bekämpning av rotsjukdomar:

Bästa tidpunkt för behandling är vid sådd, kultivering, och/eller vid utplantering. Blandas i växtmediet före sådd (200-500 g/m3) eller bevattnas efter sådd (50-100 g/10m2). Vid utplantering behandlas via droppbevattning. Upprepa med 3-4 veckors mellanrum.

 

Bekämpning av svartprickröta på gurka och gråmögel på tomat, paprika och gurka:

Stammen, särskilt stjälkbasen när det gäller svartpricksjuka, sprutas med 0,5% Prestop med fokus på sårställen. Använd ca 10 liter till 500 plantor.

Den första sprutningen utförs strax efter utplantering eller senast efter, att det första gången har tagits bort döda blad. Behandlingen upprepas med 3-4 veckors mellanrum.

 

Rekommenderade mängder

I gurka, tomat, paprika och prydnadsväxter används 200-250 g pulver/1000 plantor. Vid iblandning i växtmediet används 200-500 g pulver/m3. För att vara säker på att preparatet fördelas jämnt, blandas Prestop i växtmediet efter upplösning med vatten.

 

Sticklingar behandlas med 5-10 g Prestop/ i förbindelse med bevattning (vattenmängden anpassas till växtmediets vatteninnehåll). När det rör sig om enstaka plantor i plantbehållare eller krukor, fuktas växtunderlaget med till exempel 0,5% Prestop.

 

Kan blandas med

Prestop innehåller levande svampsporer och bör därför inte tankblandas med pesticider eller koncentrerad gödning. Behandling med de flesta insektmedel kan utföras 0-2 dagar efter behandling med Prestop och efter 0-7 dagar med de flesta svampmedel (se lista på www.biobasiq.se). Vid tvivel om förenlighet bör man vänta 7 dagar.© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige