oeresnudebille.jpg
 
Turex Bacillus thuringiensis

 

Produktblad Säkerhetsdatablad

 

Turex Bacillus thuringiensis var. kurstaki/aizawai är en biologisk produkt som innehåller 50% av en naturligt förekommande bakterie, effektiv mot ett stort antal fjärilslarver.

 

Larverna får i sig produkten genom att äta av de behandlade bladen.

 

Användningsområde

Mot fjärilslarver i odlingar av köksväxter, frukt, bär och prydnadsväxter. Även mot fjärilslarver i fröproduktion av gran- och tallodling.

 

Dos

Grönsaker på friland 1kg/ha

Fruktodling 1,5-2kg/ha

Bärodling 1 kg/ha

Plantskola 1kg/ha

Prydnadsväxter i växthus 50-100g/1000 (vid vätskemängden 100L/1000 blir doseringen 0,05-0,1%)

Grönsaker i växthus 100g/1000 (vid vätskemängden 100L/1000 blir doseringen 0,1%)

 

Tillåten i KRAV- odling.

 

Ingen karens.


kalsommerfuglelarve.jpg

 

 

gammauglelarve.jpg


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige