svirreflue.jpg
 
Turex Bacillus thuringiensis

 

Säkerhetsdatablad

 

Turex Bacillus thringiensis kurstaki/aizawai är en biologisk produkt som innehåller 50% av en naturligt förekommande bakterie, effektiv mot ett stort antal fjärilslarver.

Verkan: larverna får i sig produkten genom att äta av de behandlade bladen.

Användningsområde

Mot fjärilslarver i odlingar av köksväxter, frukt och bär och prydnadsväxter. Även mot fjärilslarver i fröproduktion av gran-och tallodling.

Dos

Grönsaker på friland 1kg/ha

Fruktodling 1,5-2kg/ha

Bärodling 1 kg/ha

Plantskola 1-2kg/ha

Prydnadsväxter i växthus 50-100g/1000kvm(vid vätskemängden 100l/1000kvm blir doseringen 0,05-0,1%)

Grönsaker i växthus 100-200g/1000kvm. (vid vätskemängden 100l/1000kvm blir doseringen 0,1-0,2%

Tillåten i KRAV- odling

Ingen Karens


kalsommerfuglelarve.jpg

 

 

gammauglelarve.jpg


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige