bi_latyrus.jpg
 
Andersoni-rovkvalster

Produktblad 

Andersoni-rovkvalstret (Amblyseius andersoni) är ett litet brun-beiget rovkvalster. Utseendet påminner om tripsrovkvalster.

 

Andersoni har god effekt mot växthusspinnkvalstret (Tetranychus u.) och Citrus- och fruktträdsspinnkvalster (Panonychus sp.).

 

Aktivt vid ca. 6-38°C och kan därmed användas i kallväxthus och på friland tidigt på våren (obs: det måste vara frostfritt).

 

Andersoni påminner mycket om Californicus-rovkvalstret; den är under normala förhållande inte lika effektiv som spinnrovkvalstret (Phytoseiulus p.) till att bekämpa ett etablerat angrepp av växthusspinnkvalster (Tetranychus u.).

 

I gengäld kan Andersoni klara sig en längre tid i en kultur med lågt antal spinnkvalster. På grund av att den har ett bredare födospektrum; t.ex. citruskvalster, fruktträdskvalster, toppskottskvalster, fjärilsägg, pollen, svampsporer och i mindre grad mjöllöss och tripsnymfer.

 

Vid ett lågt antal av spinnkvalster i en kultur, kan det därför vara en fördel att använda Andersoni som förebyggande utsättning (20-100st/kvm). Om man har konstaterat fläckar med spinn, bör det komplettras med spinnrovkvalster i "fläckarna".

Andersoni trivs speciellt bra i rosor.

Vid låg luftfuktighet (under ca. 50% RH) skadas Andersoni-rovkvalstrets ägg, men den klarar bättre låg fuktighet än de vanliga spinnrovkvalsterna (Phytoseiulus persimilis). Den klarar bättre ett större temperaturintervall (6-38°C) och vid förekomst av svavel.

 

Produktbeskrivning

Andersoni-rovkvalstret säljs i enheter som 10.000 st. eller 25.000 st. i flaska med sågspån, samt i 250 st. små-påsar med foderkvalster.

 

Förvaring
Andersoni bör sättas ut omedelbart efter mottagandet, men kan i nödfall förvaras ett par dagar i kyl vid 6 - 8°C.

 

 

 

 © Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige