liljebiller3.jpg
 
Bladlusgallmygga (Aphidoletes aphidimyza)

Produktblad

Bladlusgallmyggan är suverän till att "städa upp" i bladlusangrepp, t.ex. i kryddor. Den är inte selektiv som bladlusstekeln, utan tar i stort sett alla arter av bladlöss.

Biologi
Bladlusgallmyggan är som vuxen en ganska spenslig insekt. Myggan är ca. 2 mm lång. Den vuxna gallmyggan flyger bara om kvällen/natten, där den aktivt söker efter främst bladluskolonier, i vilken de lägger sina ägg.

 

Antalet ägg är beroende av antalet bladlöss. Ut ur ägget kläcks efter ett par dagar en larv, som strax söker sig fram till bladlusen, injicerar ett toxin och suger därefter ut lusen. Bladlössen reagerar inte på detta och larven har därför fri tillgång till att "förtära" alla bladlössen i kolonin. Larven förpuppar sig efter cirka en vecka och efter ca. 14 dagar kläcks en ny gallmygga.

Användning
Förebyggande: 1-4 st/kvm var 14:e dag
Vid bladlössangrepp: antalet är mycket beroende av kultur och storleken på angreppet; t.ex. 2-10 st/kvm 1-3 gånger med en veckas intervall.

En flaska med 1.000 st. gallmyggor sätts ut i 5-6 portioner jämnt fördelat i huset eller i närheten av de funna bladluskolonierna. Högarna fördelas på jorden i skuggan, då gallmyggepuppan behöver hög fuktighet för att kläckas.                                            Utsättningen kan också ske i kläckningslådor.

Bladlusgallmyggan är mycket känslig mot svavelanvändning och annan kemi.  Andra faktorer som är vigtiga för god effekt är

  • hög luftfuktighet (>60-70%RH),
  • inte för mycket drag,
  • lång dagslängd (> 16 timmar) eller kompletterande konstljus.
  • kvällstemperatur på minimum 16°C.

Produktbeskrivning
Bladlusgallmyggan levereras som puppor, uppblandat i vermiculite.

Produktstorlekar: 1.000 st/ flaska eller 2000 st/ flaska.

 

Förvaring
Bör användas strax efter mottagandet, men kan förvaras ett par dagar vid 8 - 10°C.


 

galmyg_larve.jpg
Orange gallmyggelarv i färd med att äta bladlöss.

 

galmyg.jpg
Vuxen gallmygga.

 


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige