oeresnudebille2.jpg
 
Californicus-rovkvalster

Produktblad

 

Californicus-rovkvalster (Amblyseius (korrekt släktnamn Neoseiulus) californicus) är ett litet beigefärgat rovkvalster som till utseendet påminner om tripsrovkvalstret. Den används primärt mot spinnkvalster. Rovkvalstret är aktivt vid cirka 10-35°C, och har ett optimum på 18-33°C.

 

Californicus-rovkvalstret är under normala förhållanden inte lika effektiv som spinnrovkvalstret (Phytoseiulus p.) i att bekämpa ett etablerat angrepp av växthusspinnkvalstret (Tetranychus u.).

 

I gengäld kan Californicus klara sig i längre tid i en kultur med ett lågt antal spinnkvalster. Därför att den har ett bredare födospektrum och äter till exempel toppskottskvalster, fjärilsägg, pollen och i mindre grad tripsnymfer.

 

Vid lågt antal spinnkvalster i en kultur, kan det därför vid några tillfällen vara en fördel att använda Californicus till förebyggande utsättning (3-6/). Vid konstaterande fläckar med spinn, bör man komplettera med Phytoseiulus persimilis.

 

Vid låg luftfuktighet (under cirka 50% RH) skadas Californicus-rovkvalstrets ägg, men den klarar dock bättre låg luftfuktighet än det vanliga spinnrovkvalstret (Phytoseiulus persimilis). Californicus-rovkvalstret klarar även högre temperaturer (30-35°C) och förekomst av svavel bättre.

 

Produktbeskrivning
Californicus-rovkvalstret säljes i enheter om 5000 stycken eller 25000 stycken i flaska med sågspån, samt i 100 och 500 stycken småpåsar med foderkvalster.

 

Förvaring
Californicus sätts ut omedelbart efter mottagandet, men kan i nödfall förvaras ett par dagar vid 6-8°C.

 

 

 

 © Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige