bi_latyrus.jpg
 
Californicus-rovkvalster

Produktblad

Californicus-rovkvalster (Amblyseius (korrekt släkt-namn Neoseiulus) californicus) är ett litet brun-beiget rovkvalster och till utseendet påminner om tripsrovkvalstret. Den används primärt mot spinnkvalster. Aktiv vid ca. 10-35°C, optimum är 18-33°C.

 

Californicus-rovkvalstert är under normala förhållanden inte helt lika effektiv som spinnrovkvalstret (Phytoseiulus p.) till att bekämpa ett etablerat angrepp av växthusspinnkvalstret (Tetranychus u.).

 

I gengäld kan Californicus klara sig i längre tid i en kultur med ett lågt antal spinnkvalster. Därför att den har ett bredare födospektrum; t.ex. toppskottskvalster, fjärilsägg, pollen och i mindre grad tripsnymfer.

 

Vid lågt antal spinnkvalster i en kultur, kan det därför vid några tillfällen vara en fördel att använda Californicus till förebyggande utsättning (3-6/kvm). Vid konstaterande fläckar med spinn, bör man komplettera med Phytoseiulus p.

 

Vid låg luftfuktighet (under ca. 50% RH) skadas Californicus-rovkvalstrets ägg, men den klarar dock bättre låg luftfuktighet än det vanliga  spinnrovkvalstret (Phytoseiulus persimilis). Californicus-rovkvalstret klarar även högre temperaturer (30-35°C) och förekomst av svavel bättre.

 

Produktbeskrivning
Californicus-rovkvalstret säljes i enheter om 5.000 st. eller 25.000 st. i flaska med sågspån, samt i 100 och 500 st. småpåsar med foderkvalster.

Förvaring
Californicus sätts ut omedelbart efter mottagandet, men kan i nödfall förvaras ett par dagar vid 6 - 8°C.

 

 

 

 


[tidy error]


© Biobasiq Sverige AB

Braxengränd 3   |   312 33 Laholm   |   Sverige