svirreflue.jpg
 
Ullusnyckelpiga (Cryptolaemus montrouzieri)

Produktblad

 

Cryptolaemus montrouzieri, är en glupsk rovskalbagge som äter ullöss och sköldlöss. Den är vanligt förekommande till biologisk bekämning på citrusträd och prydnadsväxter. Ofta i kombination med parasitstekel som till exempel Leptomastix dactylopii.

 

Biologi

Den vuxna baggen är 5-6 mm lång med svarta täckvingar och brun-oranget huvud och ryggsköld. Larverna kan nå en längd på upp till 14 mm. Dessa är täckta av vita utskott vilket får dem att likna ullöss.

 

Vid 25ºC kan en vuxen hona leva i mer än 60 dagar och kan lägga upp till 120 ägg. Äggen placeras i ullusens äggsäck, vilket ger den unga larven möjlighet att finna mat strax efter kläckning. Utveckling från ägg till vuxen tar omkring 35 dagar vid 25 ºC.

 

Användning
Cryptolaemus montrouzieri är det primära valet om man inte känner till arten av ullöss, då den tar de flesta av de normalt förekommande ullusarterna.

 

Utsättningsprogrammet bör startas i förhållande till klimatförhållandena och angreppsgraden. Minst 10-15 stycken (2 meter hög planta) kan räknas som generell rekommendation.

 

En hög ullustäthet kan stimulera äggläggning och man undviker att de vuxna flyger iväg. Därför rekommenderas det speciellt att använda vuxna ullusnyckelpigor i "hot spots".

 

Larver kan med fördel användas i små fläckar och på ensamstående växter eller vid konstaterande av P.longispinus.

 

Produktbeskrivning

Ullusnyckelpigan levereras som vuxna eller larver i förpackningar med 25 eller 100 stycken.


 

 

chryptolaemus-2.jpg
En vuxen ullusnyckelpiga i färd med att äta ägg från ullöss.

 

chryptolaemus_larve.jpg
Larv av ullusnyckelpiga och ullus.


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige