liljebiller.jpg
 
Minerarparasitstekel (Diglyphus och Dacnusa)

2 arter säljes: Diglyphus isaea och Dacnusa sibirica.

 

Biologi

Minerarsteklarna Dacnusa och Diglyphus är de nyttodjur som används mest mot larver av minerarflugor i växthus. Båda arterna är hemmahörande i Europa.

 

Dacnusa är en endoparasit, vilket vill säg att den lägger ägg inne i minerarlarven, varemot Diglyphus är en ectoparasit, vilket vill säg att den lägger sitt ägg i mingången vid sidan av minerarflugans larver. Diglyphus dödar också en del minerarflugelarver, då de används som föda s.k. hostfeeding. 

 

Diglyphus och Dacnusa parasiterar larver av de vanligast förekommande minerarflugorna i växthus:

Liriomyza bryoniae (tomatminerarfluga)

Liriomyza trifolii (serpentin-minerarfluga)

Liriomyza huidobrensis (ärtminerarfluga)

Chromatomyia syngenesiae (krysantemum-minerarfluga)

 

Användning

Dacnusa fungerar bra vid låga temperaturer (under ca. 16-18°C).

Diglyphus utvecklar sig snabbt vid en temperatur över ca. 20°C, men används av många vid lägre temperaturer vid tidig vår. När den sedan är etablerad i kulturen, uppförökas den snabbt när värmen väl kommer.

 

Minerarflugsparasitsteklarna fördelas jämnt i kulturen, så snart de första sticken syns alt. mingångar i bladen, eller så snart värmen sätts på i växthuset om man har erfarenhet av tidiga angrepp. Använd 0,25-1 st/kvm. beroende på angreppsgrad och upprepa i 3 veckor. Därefter vid behov eller om obalans råder.

 

Produktbeskrivning

Diglyphus isaea  250 st.

Dacnusa sibirica 250 st.

Dacnusa /Diglyphus Mix. 250 st.; (innehåller Dacnusa 90% + Diglyphus 10%)

 

Förvaring

Minererflugsparasitstekeln bör fördelas direkt efter mottagandet, men kan förvaras 2-3 dagar vid 8 - 10oC.


 

 

minergange.jpg


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige