bi_latyrus.jpg
 
Minerarparasitstekel (Dacnusa och Diglyphus)

Två arter säljes: Dacnusa sibirica och Diglyphus isaea.

 

Biologi

Minerarparasitsteklarna Dacnusa och Diglyphus är de nyttodjur som används mest mot larver av minerarflugor i växthus. Båda arterna är hemmahörande i Europa.

 

Dacnusa är en endoparasit, vilket betyder att den lägger ägg inne i minerarlarven, varemot Diglyphus är en ectoparasit, och lägger sitt ägg i mingången vid sidan av minerarflugans larver.

 

Diglyphus dödar också en del minerarflugelarver, då de används som föda, så kallad hostfeeding.

 

Diglyphus och Dacnusa parasiterar larver av de vanligast förekommande minerarflugorna i växthus:

 

Liriomyza bryoniae (tomatminerarfluga)

Liriomyza trifolii (serpentinminerarfluga)

Liriomyza huidobrensis (ärtminerarfluga)

Chromatomyia syngenesiae (krysantemumminerarfluga)

 

Användning

Dacnusa fungerar bra vid låga temperaturer (under cirka 16-18°C).

 

Diglyphus utvecklar sig snabbt vid en temperatur över cirka 20°C, men används av många vid lägre temperaturer vid tidig vår. När den sedan är etablerad i kulturen, uppförökas den snabbt när värmen väl kommer.

 

Minerarflugsparasitsteklarna fördelas jämnt i kulturen, så snart de första sticken eller mingångarna syns i bladen. Eller så snart värmen sätts på i växthuset om man har erfarenhet av tidiga angrepp.

 

Använd 0,25-1 st/ beroende på angreppsgrad och upprepa i 3 veckor. Därefter vid behov eller om obalans råder.

 

Produktbeskrivning

Diglyphus isaea 250 st.

Dacnusa sibirica 250 st.

Dacnusa/Diglyphus Mix. 250 st (innehåller Dacnusa 90% + Diglyphus 10%).

 

Förvaring

Minerarparasitstekelarna bör fördelas direkt efter mottagandet, men kan förvaras 2-3 dagar vid 8-10oC.


 

 

minergange.jpg


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige