liljebiller3.jpg
 
Franklinothrips vespiformis

Biologi

Den vuxna Franklinothripsen är svart och liknar mycket i utseende, rörelsemönster och storlek en myra. Larven är mycket karakteristiskt orangefärgad.

 

Både den vuxna Franklinothripsen och larven (nymfen) lever av för växten skadliga tripsarter som exempelvis Echinothrips americanus, Parthenothrips dracaenae, Heliothrips hoermorrhoidalis och Hercinothrips femoralis och är därmed ett rovtrips.

 

Det är främst larvstadierna av nämnda tripsarter som de angriper och äter.

 

Franklinothrips lever på blad, där deras föda finns. Det vill säga på många olika tropiska gröna växter, från örter till vedartade växter. Naturligt finns den i subtropiska- och tropiska regioner, där den betraktas som nyttodjur, till exempel i Avokado-plantager.

 

Den vuxna tripsen lägger sina ägg på plantan. Ur ägget kläcks larven, som livnär sig på olika tripsarter. Efter två larvstadier bildas puppstadiet, där ingen föda upptas, och här efter kläcks den vuxna tripsen.

 

Användning

Franklinothrips används till biologisk bekämpning av trips primärt i inomhusmiljö (kontor och liknande) och mot Echinothrips americanus i växthus.

 

Rovtripsen fördelas jämnt på plantan/bladen, som det är konstaterat att ovannämnda skadliga tripsarter angripit.

 

Utsugna tripslarver ska finnas på de angripna bladen efter 3-4 veckor.

 

Franklinothrips används till biologisk bekämpning i största delen av Europa, häribland Sverige.

 

Förpackning

Levereras i förpackning med 250 eller 500 st.

 

Förvaring

Sätt ut tripsen direkt efter mottagandet. Är detta inte möjligt kan de förvaras  1-2 dagar på vid 10-12oC.

 

 © Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige