liljebiller2.jpg
 
Franklinothrips vespiformis

Utseende

Den vuxna Franklinothripsen är svart och liknar mycket i utseende, rörelsemönster och storlek en myra. Larven är mycket karakteristiskt orangefärgad.

Levnadssätt

Både den vuxna Franklinothripsen och larven(nymfen) lever av för växten skadliga tripsarter som ex. Echinothrips americanus, Parthenothrips dracaenae., Heliothrips hoermorrhoidalis och Hercinothrips femoralis och är därmed ett rovtrips. Det är främst larvstadierna av nämnda tripsarter som de angriper och äter.

 

Franklinothrips lever på blad, där deras föda finns. Det vill säga på många olika tropiska gröna växter, från örter till vedartade växter. Naturligt finns den i subtropiska- och tropiska regioner, där den betraktas som nyttodjur, t.ex. i Avocado-plantager.

Livscykel

Den vuxna tripsen lägger sina ägg på plantan. Ur ägget kläcker larven, som livnär sig på olika tripsarter. Efter 2 larvstadier bildas puppstadiet, där ingen föda upptas, och här efter kläcks den vuxna tripsen.

Användning

Franklinothrips används till biologisk bekämpning av trips primärt i inomhusmiljö (kontorer etc.) och mot Echinothrips americanus i växthus.

Rovtripsen fördelas jämnt på plantan/bladen, som det är konstaterat ovannämnda skadliga tripsarter.

Utsugna tripslarver ska finnas på de angripna bladen efter 3-4 veckor.

Franklinothrips används till biologisk bekämpning i största delen av Europa, häribland Sverige.

Förpackning

Levereras i förpackning 100 st.,  250 st. och 500 st.

 

Förvaring

Sätt ut tripsen direkt efter mottagandet. Är detta inte möjligt kan de förvaras  1-2 dagar på vid  10 -12 oC

 

 © Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige