svirreflue.jpg
 
Hypoaspis miles

Hypoaspis miles production for EXPORT

 

För närvarande finns 1 art av det jordlevande-rovkvalstret Hypoaspis på den svenska marknaden: Hypoapis miles.
Hypoaspis miles används främst för kontroll av larver av sorgmyggor och vattenflugor samt mot de tripsarter som har puppstadiet på marken eller i jord.

Det korrekta släkt-namnet är Stratiolaelaps miles.

 

Biologi

Hypoaspis miles som lever i och på jorden, är ett cirka 1 mm långt kvalster och är brunt till färgen som vuxen. Den är vanligt förekommande i hela Europa och är lämplig i många kulturer, där man önskar en etablering av nyttodjur mot diverse skadedjur.

Rovkvalstret lever av många olika skadedjur. Däribland larver av sorgmyggor, vattenflugor, trips puppor samt smådjur som collemboler (hoppstjärtar)el likn.

Utvecklingen tar ca. 2 veckor vid 20°C. Det vuxna kvalstret kan leva flera veckor utan föda, men lägger då inga ägg. Normalt lägger Hypoaspis m. 3 ägg/dag. Även kvalstrets nymfstadier är aktiva i bekämpningen av skadedjur.

 

Produktbeskrivning

Jord-Rovkvalstret Hypoaspis miles levereras i ett papprör i ett medium av fuktig torv o. vermiculiteblandning + foderdjur till rovkvalstren. Produkten levereras i 10 -25 - eller 100.000 djur.

 

Användning

Hypoaspis miles används främst förebyggande i kulturer där sorgmyggor och vattenflugor är ett långvarigt problem problem, samt till hjälp med bekämpning av trips(puppstadiet).

Rovkvalstret bör sättas ut så tidigt som möjligt efter första uppvattning av kulturen och kan också med fördel även sättas ut under borden som "städare" mot vattenflugor, sorgmyggor m.m.

Som förebyggande används 100-300 st pr. m2. som fördelas jämnt på arealen. På utsatta kulturer används 300-1.000 st pr. m2.

Vid utsättning kan produkten blandas med fint torvmaterial, vilket kan underlätta fördelningen.

 

Förvaring:

Jord-Rovkvalstret bör användas strax efter mottagandet. Under en kortare period kan förvaring ske vid 15°C problem. Undgå kyförvaring!


 

trips_hypo_prod.jpg

 

Hypoapis_miles_LS.jpg
Hypoaspis miles


© Biobasiq Sverige AB

Braxengränd 3   |   312 33 Laholm   |   Sverige