liljebiller.jpg
 
Leptomastix dactylopii

Biologi

Leptomastix-parasitstekeln, som härstammar från Sydamerika, kan bara användas mot citrusullusen (Planococcus citri).

 

Parasitstekeln är cirka 3 mm lång, med gulbrun kropp. Hanen är lite mindre med håriga, lätt böjda antenner.

 

Parasitstekeln lägger främst ägg i den vuxna och det sista larvstadiet av ullusen.

 

Utvecklingen tar cirka en månad vid 20oC. Varje hona kan parasitera upp till 100 stycken ullöss, och den vuxna honan kan leva upp till 30 dagar i kulturen.

 

Produktbeskrivning
Ullus-parasitstekeln levereras som nykläckta vuxna i flaska med 25 eller 100 st.

 

Användning

Leptomastix dactylopii används bara mot citrusullusen (Planococcus citri).


Optimala förhållanden för Parsitstekeln är cirka 26oC. Luftfuktigheten är inte av så stor betydelse. Lång dagslängd eller konstbelysning om vintern krävs. Parasitstekeln är en utmärkt flygare och söker bra också vid låga tätheter av ullöss.

 

Öppna och placera flaskorna nere i kulturen. Leptomastix är en mycket aktiv parasitstekel, som gärna flyger mot ljuset. Därför bör utsättning ske om kvällen eller vid mulet väder då de annars söker sig mot ljuset.

 

Undvik gula klisterskivor i dess närhet, då Leptomastix lätt dras till dessa.

 

Leptomastix dactylopii bör sättas ut regelmässigt, så att det hela tiden finns aktiva honor till att parasitera ullössen.

 

De kan med fördel användas i kombination med Cryptolaemus m.

 

Förvaring

Ullus-parasitstekeln bör sättas ut strax efter mottagandet. Ska ut sättningen vänta till nästa dag, ställs flaskan i minimum 15oC.

 

Not: bestämning av ullusart måste göras innan beställning, då stekeln är artspecifik.

 

Andra nyttodjur mot ullus:

- Cryptolaemus montrouzieri, ullusnyckelpiga.


- Leptomastidae abnormis, parasitstekel för utsättning vår och höst


- Chrysoperla carnea MC500, guldögonslände-larver. Levereras som larver i "wellpappkarta"om 500 st.


- Andra nyttodjur efter avtal (olika parasitsteklar till ullöss kan levereras)


 

Leptomastix dactylopii

Planococcus citri

 

 


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige