svirreflue.jpg
 
Nemafelt mot sorgmyggor

Nematoder är mikroskopiska rundmaskar som angriper olika insektslarver, och speciellt larver av Sorgmyggor.


Nematoderna är beroende av vatten i jorden, för att kunna rör sig mot skadedjuret, men kan dock också hämmas väsentligt, om vatteninnehållet i krukan är för stort.

Aktiv vid jordtemperaturer på 8-30°C. Över 30°C dör nematoderna.


NemaFelt kan också användas mot öronvivellarver - i synnerhet om temperaturen är 8-12°C som är för kallt för NemaTop, som normalt är förstahandsvalet mot öronvivellarver.

 

Produktbeskrivning:

Nematoderna levereras i en förpackning med 50 eller 300 milj uppblandat i lera eller finmalet vermiculite, som lätt kan lösas upp och vattnas ut på arealen.

 

Användning:

Nematoderna används främst förebyggande i kulturer, där sorgmyggor normalt vållar problem. Använd 50 milj till 50 - 100 kvm. alt. 20-25milj/kbm jord. Eventuellt kan behandlingen upprepas i "längre" kulturer.

Använd alltid gula klisterskivor till att fånga och bekämpa de vuxna sorgmyggorna. Används gärna kombinerat med Vectobac. Då fungerar nematoderna optimalt.
Använd max 5 bar spruttryck och filter med >1 mm. maskstorlek.


 

nematoder.jpg
Nematoder.

 

larve_af_sorgemyg.jpg
Larver av sorgmyggor.


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige