liljebiller.jpg
 
Nemafelt mot sorgmyggor

Nematoder är mikroskopiska rundmaskar som angriper olika insektslarver, och speciellt larver av Sorgmyggor.


Nematoderna är beroende av vatten i jorden för att kunna rör sig mot skadedjuret. Men de kan dock också hämmas väsentligt om vatteninnehållet i krukan är för stort.

 

Nematorderna är aktiva vid jordtemperaturer på 8-30°C. Över 30°C dör de.


NemaFelt kan också användas mot öronvivellarver - i synnerhet om temperaturen är 8-12°C, vilket är för kallt för NemaTop, som normalt är förstahandsvalet mot öronvivellarver.

 

Produktbeskrivning

Nematoderna levereras i en förpackning med 10, 50 eller 250 miljoner stycken, uppblandade i lera eller finmalet vermikulit som lätt kan lösas upp och vattnas ut på arealen.

 

Användning

Nematoderna används främst förebyggande i kulturer, där sorgmyggor normalt vållar problem.

 

Använd 0,5-1 miljoner nematoder per m², exempelvis 50 milj till 50-100 .

 

Eventuellt kan behandlingen upprepas i "längre" kulturer.

 

Använd alltid gula klisterskivor till att fånga och bekämpa de vuxna sorgmyggorna. Kombinera gärna med Vectobac. Då fungerar nematoderna optimalt. Använd max 5 bar spruttryck och filter med >1 mm maskstorlek.


 

nematoder.jpg
Nematoder.

 

larve_af_sorgemyg.jpg
Larver av sorgmyggor.


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige