liljebiller3.jpg
 
Orius-rovskinnbagge

Biologi

Orius majusculus och O.laevigatus är europeiska arter av rovskinnbagge, som liksom tripsrovkvalster tar många olika skadedjur; bl.a. trips, spinnkvalster, dvärgkvalster, bladlöss, mjöllöss och fjärilsägg står på menyn.

 

Orius rovskinnbaggen lägger ca. 75 ägg per vuxen hona. Dessa utvecklas genom 5 nymfstadier fram till den vuxna rovskinnbaggen; en utveckling som tar ca. 25 dagar vid 20°C.

 

Den vuxna rovskinnbaggen kan flyga och sprider sig därför lätt i kulturen. I motsats till tripsrovkvalsterna, som bara äter det första larvstadiet av trips, tar Orius alla larvstadier, samt de vuxna tripsen. Detta gör det möjligt att använda dem till en "här och nu" bekämpning av ett tripsangrepp.

 

Användning

Verksam vid ca. 16- 35°C. Lång dagslängd (> 14 t.) eller konstljus är nödvändigt för etablering (Orius majusculus). Orius är inte så känslig för låg luftfuktighet.

 


Orius bör som huvudregel användas, när det är konstaterat trips: använd minimum 1 flaska till 250-1000 kvm. var vecka eller efter behov. Fördelas jämnt på arealen, men gärna i fläckarna med trips eller pollen.

I högvärdiga grödor där snabb bekämpning önskas, och större mängd föda samtidig är tillgänglig i form av trips och pollen, kan ett större antal Orius sättas ut med syfte på snabb etablering. Sätt ut i små portioner. Kombinera eventuellt med utsättning av swirskii eller tripsrovkvalster. 
Användning av gula eller blå klisterskivor till bekämpning av trips är ofta nödvändigt samtidigt som utsättning av nyttodjur sker. Använd 1-5 klisterskivor/10 kvm.

 

Produktbeskrivning

Rovskinnbaggen levereras i förpackningar med 500 st. eller 2.500 st. fördelat i bovete (som vuxna eller nymfer).

 

Förvaring

Orius bör fördelas direkt efter mottagandet, men kan förvaras 3 - 4 dagar vid 8 - 10°C .

 

 


 

Orius_l._bioplanet.jpg
Vuxen Orius laevigatus i färd med att äta en trips.

 

Orius_l._nymfe_bioplanet.jpg
Nymf av Orius laevigatus i färd med att äta en trips.

 

trips_bioplanet.jpg
Vuxen trips.

 

Fotos copyright: Bioplanet


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige