liljebiller3.jpg
 
Spinnrovkvalster (Phytoseiulus persimilis)

Spinnrovkvalster (Phytoseiulus persimilis) är det primära valet till bekämpning av spinnkvalster och de fungerar ypperligt under rätt förhållanden.


Biologi
Spinn-Rovkvalstret - som bara kan överleva på växthus-spinnkvalster - är naturligt förekommande i subtropiska klimatzoner och kan därför inte överleva vintern under nordliga förhållanden.

 

Spinn-Rovkvalstret är verksamt vid ca. 15-35°C men fungerar optimalt vid 18-27°C och en relativ luftfuktighet över 60%. Vid temperaturer över 24°C. fördubblas rovkvalstrets antal på ett par dagar och vinner som regel alltid över Spinnkvalstren vid rätt klimatförhållanden. 
Rovkvalstren hämmas av svavel.

Produktbeskrivning
Spinn-rovkvalstret säljes i antal om 500 st eller 2000 st i flaska med granulat (vermiculite) eller med sågspån.

 

Användning
Spinn-rovkvalstret används primärt på växter med begynnande angrepp av spinnkvalster. Kan även användas förebyggande i kulturer med generell förekomst av spinnkvalster.

Granulatet med "rovisarna"fördelas på angripna växterna samt på de intillstående växterna med då i något lägre antal där. Duscha eller sprita plantorna innan utsättning. 1000 st. kan "klara av"ett angrepp av spinn, som är utbrett på ett område motsvarande 3 - 4 A-ark. Placera också  flaskan och lock på växten.

Vid förebyggande utsättning fördelas granulatet jämnt över växterna på hela arealen, varje till varannan vecka. Bioboxar kan också användas på höga växter.

Förebyggande används 1 - 5 Spinnrovkvalster/ kvm. vid varje utsättning.

 

Förvaring
Spinn-rovkvalstret bör sättas ut omedelbart efter mottagandet, men kan i nödfall förvaras någon dag i kyl vid 6 - 8°C.

 

Försäljning till privatkunder - http://www.nyttodjur.se/


 

rovmide_spind.jpg
Rovkvalster (t.v.) angriper spinnkvalster.


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige