svirreflue.jpg
 
Sköldlus-nyttodjur

Det finns många olika arter av sköldlöss. De uppdelas i 2 grupper:

  • Fam. Coccidae, skålsköldlöss, så kallade oäkta sköldlöss. Dessa sköldlöss bildar inga äkta sköldar, utan det är honans rygghud som hårdnar och förtjockas (avsöndrar honungsdagg)
  • Fam. Diaspididae, locksköldlöss, så kallade äkta sköldlöss. Här kan skölden skiljas från kroppen (inget honungsdagg)

Den vanligast förekommande sköldlusen kan nog sägas vara Coccus hesperidum som tillhör de oäkta sköldlössen, se foto.

 

Det används flertalet olika nyttodjur för bekämpning av sköldlöss. Nyttodjuren är mycket värdspecifika. I synnerhet parasitsteklarna. Därför är det nödvändigt att artbestämma sköldlusen innan bekämpning kan påbörjas.

 

Det säljs tyvärr inte sköldlusnyttodjur till hobbyodlare, men yrkesodlare kan kontakta Biobasiq på info@biobasiq.se för vägledning till användning av relevanta parasitsteklar mot sköldlöss.

 

Nyttodjur mot oäkta sköldlöss:

  • Microterys flavus (parasitstekel för exempel Coccus hesperidum)
  • Coccophagus lycimnia (parasitstekel för Saisettia coffeae, Saisettia oleae)
  • Metaphycus stanleyi (parasistekel för Saisettia coffeae, Saisettia oleae och Parthenolecanium corni)

Nyttodjur mot äkta sköldlöss:

  • Rhyzobius lophanthae (skalbagge)
  • Chilocorus nigritus (skalbagge)
  • Encarsia citrina (parasitstekel)
  • Aphytis melinus (parasitstekel)

 

microterys_flavus.jpg
Sköldlusparasitstekel (Microterys flavus).
Foto: Entocare

 

skjoldlusC.h.jpg
Coccus hesperidum; de svarta är parasiterade av parasitstekel.
Foto: Entocare


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige