svirreflue.jpg
 
Sköldlus-nyttodjur

Det finns många olika arter av sköldlöss. Sköldlössen uppdelas i 2 grupper:

  • Fam Coccidae, skålsköldlöss s.k. oäkta sköldlöss. Dessa sköldlöss bildar inga äkta sköldar, utan det är honans ryggsköld som hårdnar o. förtjockas. (avsöndrar honungsdagg)
  • Fam. Diaspididae, locksköldlöss, s.k. äkta sköldlöss. Här kan skölden skiljas från kroppen. (inget honungsdagg)

Den vanligast förekommande sköldlusen kan nog sägas vara Coccus hesperidum, (tillhör de oäkta sköldlössen); se foto.

 

Det används flertal olika nyttodjur för bekämpning av sköldlöss. Nyttodjuren är (i synnerhet parasitsteklarna) mycket värdspecifika. Därför är det nödvändigt att artbestämma sköldlusen, innan en bekämpning kan påbörjas.

 

Det säljs tyvärr inte sköldlusnyttodjur till hobbyodlare, men yrkesodlare kan kontakta Biobasiq på info@biobasiq.se för vägledning till användning av relevanta parasitsteklar mot sköldlöss.

 

Nyttodjur mot oäkta sköldlöss:

  • Microterys flavus (parasitstekel för ex. Coccus hesperidum)
  • Coccophagus lycimnia (parasitstekel för Saisettia coffeae, Saisettia oleae)
  • Metaphycus stanley (parasistekel för Saisettia coffeae o.Saisettia oleae o.Parthenolecanium corni)

Nyttodjur mot äkta sköldlöss:

  • Rhyzobius lophanthae (skalbagge)
  • Chilocorus nigritus (skalbagge)
  • Encarsia citrina (parasitstekel)
  • Aphytis melinus (parasitstekel)

 

microterys_flavus.jpg
Sköldlusparasitstekel (Microterys flavus).
Foto: Entocare

 

skjoldlusC.h.jpg
Coccus hesperidum; de svarta är parasiterade av parasitstekel.
Foto: Entocare


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige