svirreflue.jpg
 
Swirskii-rovkvalster

Amblyseius swirskii tar flera olika skadedjur, men primärt larver av trips och mjöllöss. Den har otroligt god etablering i Paprika, Gurka och krukväxter med pollen, som t.ex. Hibiscus och Gerbera (vid temperaturer över 20 grader). Redan utsättning vid lågt antal/ kvadratmeter kan man lätt finna swriskii i kulturen.

Swirskii har en markant snabb uppförökning och kan återfinnas under längre tid än det vanliga tripsrovkvalstret (A. cucumeris). Swirskii är valet i långa kulturer med en födokälla i form av antigen en låg population av trips eller mjöllöss eller i form av pollen, så att rovkvalstren har möjlighet till att uppförökas.

Swirskii är också valet i prydnadsväxter, i synnerhet vid problem med resistenta trips eller mjöllöss (verksam både mot vanlig mjöllus och Bemisia t.). Man får dock räkna med fler utsättningar än i grönsaker, då det inte är så gott födounderlag i form av skadedjur.

Swirskii kräver en luftfuktighet över ca. 50% samt temperaturer över helst 20°C.


Användning

Swirskii-rovkvalster används förebyggande, mot trips och mjöllöss. De har också visat positiva resultat i inledande forsök mot toppskottskvalster.

Dosering: 1 rovkvaslterpåse på var 3:dje gurk- eller paprikaplanta.

Prydnadsväxter: 50-250 st/kvm var 14:e dag

eller 2-3 småpåsar/kvm var 6:e vecka.

De kan kompletteras med Orius, mjöllusparasitstekel (Encarsia) och klisterskivor efter behov.

 

Produktbeskrivning:
Lösvikt: 10.000; 25.000 och 50.000 st. i papprör.
Påsar i antal om 100 eller 500 st. I varje påse är det minst 250 tripsrovkvalster från början, men i loppet av ca. 4- 6 veckor produceras det omkring 500-700 rovkvalster per påse.

 

Förvaring

Swirskii-rovkvalster bör fördelas direkt efter mottagandet, men de kan i nödfall förvaras 3-4 dagar vid ca. 15°C.


 

swirskii.jpg
Swirskii-rovkvalster i färd med att äta en trips-nymf.

 

trips_bioplanet.jpg
Vuxen trips.

 

mellus_voksen.jpg
Swirskii tar också ägg och larver av mjöllus.


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige