svirreflue.jpg
 
Azatin - neem utan olja

Produktblad Säkerhetsdatablad

 

AZATIN är godkänt mot insektsangrepp i växthusodling av prydnadsväxter, jordgubbar, tomat, gurka, aubergine, zucchini, melon, vattenmelon, pumpa, spenat, escarole, endiver, sallat, ruccola, betblad, persilja och basilika.

 

AZATIN innehåller det aktiva ämnet Azadirachtin A, som är utvunnet av det tropiska neem-trädet. Men till skillnad från andra neem-produkter så innehåller AZATIN inte neem-olja. Därmed är risken mindre för svedda blad och skador vid behandling - något som är särskilt viktigt i prydnadsväxter. I Holland kallas AZATIN av samma anledning "soft neem". Det är dock, som alltid med en ny produkt, viktigt att provspruta ett mindre område av odlingen.

 

Verkningssätt
AZATIN är lokalsystemiskt och fungerar dels som kontaktmedel men främst genom att insekter suger eller äter på behandlade växter. När skadeinsekten får i sig behandlat växtmaterial, upptas det aktiva ämnet Azadirachtin A som stör det hormon som kontrollerar hudömsning. Härigenom dör främst larver och nymfer när de byter stadie.

 

Det betyder att de vuxna fortfarande lever vidare under en period och full effekt ses först efter 1-6 veckor beroende på livscykel. Men AZATIN har även en viss hämmade effekt på födointaget, och därför minskade skador på växterna.

 

 

Kombination med nyttodjur
Eftersom AZATIN främst verkar mot insekter som äter på växterna är det i hög grad skonsamt mot nyttodjur (se bifogade sidoeffekter från Koppert). Det är därför fördelaktigt att kombinera AZATIN med utsättning av nyttodjur och på så sätt åstadkomma en effektiv och samtidigt miljövänlig bekämpning. AZATIN är godkänt för ekologisk användning.

 

Dosering
Innehållet av Azadirachtin A är förhållandevis högt, 2,7 %, och därför ska behandlingen utföras med relativt låg dosering:

 

100-150 ml/1000i cirka 100 liter vatten beroende på gröda; se närmare information i etikett.


AZATIN förhandlas i 1L förpackning.

 

Karenstid
7 dagar för jordgubbar och bladgrönsaker, 3 dagar för fruktgrönsaker, 0 dagar för prydnadsväxter.

 

 

 

Den neem-baserade insekticiden AZATIN som importeras och förhandlas av Biobasiq AB är nu äntligen redo för leverans i Sverige.
AZATIN är godkänt mot insektsangrepp i växthusodling av prydnadsväxter, jordgubbar, tomat, gurka, aubergine, zucchini, melon, vattenmelon, pumpa, spenat, escarole, endiver, sallat, ruccola, betblad, persilja och basilika.
AZATIN innehåller det aktiva ämnet Azadirachtin A, som är utvunnet av det tropiska neem-trädet. Men till skillnad från andra neem-produkter så innehåller AZATIN inte neem-olja.
Därmed är det mindre risk för svedda blad och skador vid behandling - något som är särskilt viktigt i prydnadsväxter. I Holland kallas AZATIN av samma anledning "soft neem". Det är dock som alltid med en ny produkt viktigt att provspruta ett mindre område av odlingen.
Verkningssätt AZATIN är lokalsystemiskt och fungerar dels som kontaktmedel men främst genom att insekter suger eller äter på behandlade växter. När skadeinsekten får i sig behandlat växtmaterial, upptas det aktiva ämnet Azadirachtin A som stör det hormon som kontrollerar hudömsning. Härigenom dör främst larver och nymfer när de byter stadie.
Det betyder att de vuxna fortfarande lever vidare under en period och full effekt ses först efter 1-6 veckor beroende på livscykel. Men AZATIN har även en viss hämmade effekt på födointaget, och därför minskade skador på växterna.
Kombination med nyttodjur Eftersom AZATIN främst verkar mot insekter som äter på växterna är det i hög grad skonsamt mot nyttodjur (se bifogade sido-effekter från Koppert). Det är därför fördelaktigt att kombinera AZATIN med utsättning av nyttodjur och på så sätt åstadkomma en effektiv och samtidigt miljövänlig bekämpning. AZATIN är godkänt för ekologisk användning.
Dosering Innehållet av Azadirachtin A är förhållandevis högt, 2,7 %, och därför ska behandlingen göras med relativt låg dosering:
100-150 ml/1.000 m2 i ca. 100 liter vatten beroende på gröda; se närmare information i bifogad etikett. AZATIN förhandlas i 1L förpackning.
Karenstid 7 dagar för jordgubbar och bladgrönsaker, 3 dagar för fruktgrönsaker, 0 dagar för prydnadsväxter.

 

 © Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige