oeresnudebille.jpg
 
Orocide Plus

Orocide Plus är ett växtskyddsmedel med apelsinolja som aktiv ingrediens. Den bekämpar effektivt insekter och kvalster. Orocide Plus får användas i växthus i de flesta grödor. För mer information om vilka grödor samt doser, se produktbladet.

 

Orocide Plus har snabb verkan på skadedjuren. Så fort produkten torkat in kan nyttodjur och pollinerare föras in i odlingen. Det gör den lämplig att kombinera med annan biologisk bekämpning. Orocide Plus kan även användas i rotation med andra bekämpningsmedel för att förhindra resistensutveckling hos skadegörarna.

 

Rekommenderad användning

Läs och följ alltid varningar och instruktioner på etiketten. Behandling bör ske så snart skadeinsekterna upptäcks för en bra kurativ effekt. För att säkerställa en god effekt ska skadeinsekterna täckas med sprutvätskan. Spruta med en fin spray till innan avrinning.

  • För doser och vattenmängder per gröda, se produktbladet
  • Minst 7 dagar mellan varje behandling och max 6 behandlingar per år
  • Senaste tidpunkt för sprutning: Vid slutet av grödans cykel innan den vissnar (upp till BBCH 89, december)
  • Ingen karenstid

Bevattning med hög volym rekommenderas inte efter applicering av Orocide Plus. Nederbörd påverkar dock inte effekten i någon högre grad, då preparatet verkar snabbt efter applicering. Produkten bör inte användas vid aktiv pollinering.

 

Verkningssätt

Orocide Plus är kontaktverkande och skadar vaxbeläggningen hos insekter och kvalster med mjukt exoskelett, vilket gör att djuren snabbt torkar ut. Hos flygande insekter förlorar vingarna sin spänning och djuren tappar sin förmåga att flyga.

 

Orocide Plus är en mikroemulsion som med låg ytspänning gör det lättare att täcka grödan vid sprutning. Dess lösliga och blandbara egenskaper ger Orocide Plus en effektiv täckning, även på en våt yta.

 

Beredning

Fyll upp hälften av vattenmängden och påbörja omrörning. Tillsätt därefter rekommenderad mängd Orocide Plus medan omrörning fortsatt pågår. Fyll på med resterande mängd vatten. Användning tillsammans med anti-skum medel rekommenderas. Säkerställ att all sprututrustning är rengjord innan användning och rengör noggrant med vatten efter avslutat arbete. I tankblandningar ska Orocide Plus tillsättas efter de andra produkterna.

 

Innehåll

58,96 g/l apelsinolja och konserveringsmedlet 1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on (BIT).

 

Fytotoxicitet

Bladskador kan uppstå hos känsliga grödor och sorter samt under vinter och vår när växterna har ett tunt vaxlager. Stressade växter (t. ex. vid torka) och kronblad är extra känsliga och bör inte behandlas. Spruta helst mycket tidig morgon alternativt sen kväll och undvik solljus och höga temperaturer. Orocide Plus är kompatibel med de flesta produkter men ska tillsättas efter de andra produkterna i tankblandningen. Kontinuerlig omrörning bör ske genom hela sprutarbetet. Iaktta extra försiktighet vid blandning med emugleringsmedel, kopparhaltiga produkter och klorpyrifos på grödor som normalt är känsliga för dessa ämnen. Kom ihåg att alltid provspruta innan användning.

 

Förpackning

1 liter och 5 liter. Förvaras torrt och tillsluten i en temperatur över 0°C. Hållbarhet för obruten förpackning är två år från tillverkningsdatum.© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige