liljebiller.jpg
 
Wetcit Neo - vätmedel för förbättrad spridning, penetrering och vidhäftning

Produktblad Säkerhetsdatablad

 

WETCIT NEO är ett nytt och annorlunda vätmedel som har förmågan att öka effekten av bladgödning eller växtskyddsmedel. Till skillnad från traditionella växt- och mineraloljor reducerar den inte fotosyntes och transpiration. Regelbunden användning i bevattningssystem minskar igentäppning av spridare/munstycken. Får användas i alla grödor.

 

Verkningssätt

WETCIT NEO har egenskaper som gör att din tankblandning tränger igenom ytan hos skadegörare och växtytor. Den minskar kraftigt vätskans ytspänning vilket ger mindre och enhetliga droppar som ökar täckningsgraden.

 

Tillvägagångssätt

Vid blandning med andra medel, följ producentens rekommendation. Tillsätts spruttanken efter att den har fyllts upp till minst två tredjedelar av slutvolymen. Produkten bör användas inom 24 timmar efter blandning. Skumdämpningsmedel kan vara nödvändigt om tankblandningen har kommit i kontakt med syre. Detta påverkar inte produktens effekt. Säkerställ att all sprututrustning är noggrant rengjord när du använder Wetcit Neo för första gången eftersom kemikalierester i spruttankar och utrustning kan lösgöras. Kontrollera filtren regelbundet vid den första användningen.

 

Kompatibilitet

WETCIT NEO är kompatibelt med de flesta lantbrukskemikalier. Kompatibiliteten kan dock påverkas av andra produkter i tankblandningen. Därför rekommenderas testsprutning med en provblandning. Effekten av WETCIT NEO påverkas inte av tankblandningens pH-värde, och WETCIT NEO påverkar inte tankblandningens pH-värde, om produkten appliceras enligt bruksanvisningen.

 

Fytotoxicitet

Applicering ska ske på morgonen eller kvällen (undvik höga temperaturer). Spruta bara till avrinning, särskilt vid fruktsättning hos kärnfrukter, körsbär, druvor, eller andra känsliga grödor. Utförande av ett kompatibilitetstest med andra produkter rekommenderas kraftigt på grund av möjliga variationer i koppar- och svavelformuleringar. Iaktta försiktighet vid användning av tankblandningar, som innehåller emulgeringsmedel, oljor, kopparhaltiga ämnen och/eller klorpyrifos, på grödor som normalt är känsliga för dessa föreningar.

 © Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige