svirreflue.jpg
 
Bladlusstekel (Aphidius colemani)

Produktblad

Nyttodjur främst till förebyggande utsättning mot bladlöss. God förmåga till att finna de första invaderande bladlössen i kulturen.

 


Biologi
Bladlusstekeln är 2-3mm lång. Stekeln genomsöker aktivt kulturen efter bladlöss. Dock är det bara ett visst spektrum av bladlusarter som parasiteras(främst "mindre" lusarter. När stekeln finner bladlusen, undersöker den först den om den redan skulle vara parasiterad -om inte lägger den ett ägg i bladlusen.

Efter cirka 5 dagar dör bladlusen och förvandlas efter ca. 8-10 dagar till en grå uppsvullen kokong (se foto). Hela utvecklingen sker inne i kokongen. Efter ca.14 dagar gnager sig bladlusstekeln ut genom ett runt hål i bakänden av kokongen eller bladlusmumien.

Bladlusstekeln kan bl.a. distraheras av myror.

Förekomsten av hyperparasiter ser man genom att utgångshålets kanter är ojämna.

 

Produktbeskrivning
Bladlusstekeln levereras i flaskor med 500st kokonger och ibland några få kläckta vuxna individer.

 

Användning

Bladlusstekeln används i första hand förebyggande.
I grönsaker används ca. 0,2 st./m2 varje vecka.
I prydnadsväxter används  2-4 st./m2 varje vecka eller var 14:e dag.
Kokongerna fördelas jämnt i kulturen, på så många ställen som möjligt. 
Aktiv vid ca. 15 - 35°C. Optimala temperaturer är 18 - 28°C.

 

Aphidius colemani parasiterar främst:

  • Persikbladlus (Myzus persicae)
  • Gurkbladlus (Aphis gossypii)
  • Havrebladlusen på Bank-plantor.
  • parasiterar även andra arter av bladlöss, som inte så ofta uppträder i växthus, t.ex. betbladlus (Aphis fabae).

 

Förvaring
Bör användas strax efter mottagandet, men kan förvaras ett par dagar vid 8 - 10°C.


Info om bladlöss.

 
 

bladlussnyltehveps.jpg

 

bladluskokoner.jpg
Parasiterad bladlus t.v.

 

aphirdius_klakker.jpg
En bladlusstekel kläcks.


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige