bi_latyrus.jpg
 
Aphidius ervi

Produktblad

 

Primärt nyttodjur till förebyggande utsättning mot potatisbladlöss. Den har god förmåga att finna de första få invaderande bladlössen i kulturen.

 

Biologi
Ervi-stekeln är cirka 3-5 mm lång. Den vuxna stekeln söker aktivt i kulturen efter bladlöss att parasitera. Primärt parasiteras Aulacorthum solani och Macrosiphum euphorbiae, men även vissa andra "större" arter.

 

När den finner en bladlus, undersöks lusen först om den redan är parasiterad av en annan stekel. Om inte, lägger den ett ägg inuti bladlusen.

 

Efter cirka 5 dagar dör bladlusen och efter ungefär 10 dagar förvandlas den till en uppblåst grå kokong (se foto), en så kallad bladlusmumie. Hela utvecklingen sker inne i kokongen. Stekeln gnager ett runt utgångshål i bakänden av mumien, som den därefter lämnar.

 

Förekomsten av hyperparasiter ser man genom att utgångshålets kanter är ojämna.

 

Stekeln kan bland annat bli störd vid förekomst av myror.

 

Produktbeskrivning

Ervi-stekeln leveras i flaska med 250 st mumier och ibland några få kläckta vuxna.

 

Användning
Ervi-stekeln används främst förebyggande med 0,5-2 st/ varje vecka eller var 14:e dag. Kokongerna fördelas jämnt i kulturen, på så många ställen som möjligt.

 

Stekeln är aktiv vid minst vid 15-30°C, men har sitt optimum vid 18-25°C.

 

Används främst för parasitering av Aulacorthum solani och sädesbladlusen Sitobion avenae vid bankplantsystem.


Förvaring

Utsättning bör ske direkt efter mottagandet, men kan förvaras ett par dagar vid 8-10°C.

 

Info om bladlöss..


 

bladlussnyltehveps.jpg

 

bladluskokoner.jpg

 


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige