liljebiller.jpg
 
Parasitstekel mot vita flygare (Encarsia formosa)

Mjöllus-parasitstekeln (Encarsia formosa) är det primära nyttodjuret mot "vitaflygare" eller mjöllöss. Både den vanliga mjöllusen (Trialeurodes vaporariorum) samt bomullsmjöllusen Bemisia tabaci parasiteras.

 

Mjöllus-parasitstekeln parasiterar larvstadierna, som efter 10 -14 dagar blir till "svarta puppor" (vanlig mjöllus) eller gulvita puppor när det gäller parasitering av (Bemisia t.). Parasitstekeln har även s.k. host feeding, så en hel del mjöllöss blir reducerade på detta sätt.

 

Encarsia går inte i diapaus, men kort dagslängd betyder, att den är mindre aktiv, men det är främst temperatur under 17-18 grader som gör att stekeln blir mindre aktiv och därför mindre effektiv. Därför är den i många kulturer inte så effektiv i december-februari. Eretmocerus är då mer effektiv på vintern (v. >20°C).

 

Encarsia är aktiv vid ca. 17-30°C. Under 17-18°C är parasitstekeln mindre rörlig och därför är det extra viktigt att fördela nyttodjuren mycket väl och jämnt i hela växthuset; eventuellt kan man använda puppor i lös vikt i stället för på kort.

 

Optimum är 50-85% RH och 20-25°C. Vid temperaturer över ca. 28°C är parasitstekeln Eretmocerus eremicus mer effektiv än Encarsia.

 

Encarsia är mycket känslig för kemikalierester och svavel. Eretmocerus är lite mindre känslig.

 

Produktbeskrivning

Mjöllus-parasitstekeln levereras 1000 eller 5000 st. som puppor:

fås på kort eller i lösvikt i flaska till "utströssling" (detta system medför en bra fördelning).

Användning
Förebyggande: sätt ut 5 st. parasitsteklar/kvm. var 14:e dag eller varje vecka. Vid angrepp ökas antalet till 10-20/kvm. Sätt upp gula klisterskivor för registrering samt bekämpning.
Notera! Vid avbladling i tomater: kontrollera att parasiterade (svarta) mjölluspuppor inte tas bort utan att vara kläckta.

 

Förvaring
Bör sättas ut direkt efter mottagandet, men kan förvaras i ett par dagar vid 8 - 10°C.

 

Info om mjöllöss..


 

encarsiakort.jpg

Vikta Encarsiakort med puppor

encarsia_par.jpg

Encarsia parasiterar

encarsia_sorte_pupper.jpg
Parasiterad larv "black scale". (vanlig mjöllus)

bemisia-par-encarsia.jpg
Bemisia t.parasiterad av Encarsia

 


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige