bi_latyrus.jpg
 
Parasitstekel mot vita flygare (Encarsia formosa)

Produktblad

 

Mjöllusparasitstekeln (Encarsia formosa) är det primära nyttodjuret mot "vita flygare" eller mjöllöss. Både den vanliga mjöllusen (Trialeurodes vaporariorum) samt bomullsmjöllusen Bemisia tabaci parasiteras.

 

Mjöllusparasitstekeln parasiterar larvstadierna, som efter 10-4 dagar blir till "svarta puppor" (vanlig mjöllus) eller gulvita puppor (Bemisia tabaci). Parasitstekeln har även så kallad host feeding, så en hel del mjöllöss blir reducerade på detta sätt.

 

Encarsia går inte i diapaus, men kort dagslängd gör den är mindre aktiv. Det är dock främst temperaturer under 17-18 grader som gör att stekeln blir mindre aktiv och därför mindre effektiv. Därför är den i många kulturer inte så effektiv i december-februari. Eretmocerus är istället mer effektiv på vintern (v.>20°C).

 

Encarsia är aktiv vid cirka 17-30°C. Under 17-18°C är parasitstekeln mindre rörlig och därför är det extra viktigt att fördela nyttodjuren mycket väl och jämnt i hela växthuset. Eventuellt kan man använda puppor i lösvikt i stället för på kort.

 

Optimum för parasitstekeln är 50-85% RH och 20-25°C. Vid temperaturer över ungefär 28°C är parasitstekeln Eretmocerus eremicus mer effektiv än Encarsia formosa.

 

Encarsia är mycket känslig för kemikalierester och svavel. Eretmocerus är lite mindre känslig.

 

Produktbeskrivning

Mjöllusparasitstekeln levereras 1000 eller 5000 stycken som puppor. De fås på kort eller i lösvikt i flaska till "utströssling" (detta system medför en bra fördelning).

 

Användning
Förebyggande: sätt ut 1-2 st parasitsteklar/ var eller varannan vecka.

Vid konstaterat angrepp ökas antalet till 5-10 st/. Sätt upp gula klisterskivor för registrering samt bekämpning.


Notera! Vid avbladling i tomater: kontrollera att parasiterade (svarta) mjölluspuppor inte tas bort utan att vara kläckta.

 

Förvaring
Bör sättas ut direkt efter mottagandet, men kan förvaras i ett par dagar vid 8-10°C.

 

Info om mjöllöss..


 

encarsiakort.jpg

Vikta Encarsiakort med puppor

encarsia_par.jpg

Encarsia parasiterar

encarsia_sorte_pupper.jpg
Parasiterad larv "black scale". (vanlig mjöllus)

bemisia-par-encarsia.jpg
Bemisia t. parasiterad av Encarsia

 


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige