liljebiller3.jpg
 
Mjöllöss

Mjöllöss, eller "vita flygare" som de också kallas, är ett allvarligt skadedjur i många prydnadsväxt- och grönsakskulturer.

 

På friland finns många arter, men i växthus finns primärt den vanliga växthusmjöllusen (Trialeurodes vaporariorum) och på senare år också bomullsmjöllusen (Bemisia tabaci). Det kan vara svårt att se skillnaden på dessa två mjöllusarter, bästa kännetecknet är i puppstadiet:


- den vanliga mjöllusen har direkt lodrätta kanter och är vitaktig (som en hattlåda eller oval puck),
- bemisiapuppan är mer gulaktig och dess kanter ej upphöjda; alltså utan synlig lodrätt kant.

 

Det är dock ingen väsentlig skillnad på de två skadedjuren när man talar om biologisk bekämpning av dessa. Men eftersom Bemisia t. är mindre till storlek både som vuxen och i puppstadiet har Encarsia färre stadier att parasitera.

 

Mjöllöss är som vuxna 1,5-2 mm långa och helt vita. De lägger ägg, varifrån det utvecklas en larv. Den vandrar till ett passande ställe på växten, där den slår sig ner resten av larvtiden. Larverna och pupporna är ovala och glas- till mjölkvita i färgen och sitter fast på undersidan av blad. Larverna sitter under bladen och suger växtsaft.

 

Symptom
Mjöllöss skadar växten på samma sätt som bladlöss, genom att suga växtsaft från cellerna. Då utsöndras ett slags sockerlösning "honungsdagg", som breder ut sig på bladovansidorna.

 


mellus_voksen.jpg
Vuxen vanlig mjöllus

 

mellus_larve.jpg
Larver och puppor av vanl. mjöllus

 

bemisia_tabaci.jpg
Larv (t.v.), puppa (t.h.) och tomma genomskinliga puppor av Bemisia tabaci.

 

encarsia_par.jpg
Encarsia parasiterar en mjölluslarv


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige